Enquête: ook uitkering voor mantelzorgers

Nederlanders zijn solidair met mantelzorgers die voor een ziek of oud familielid zorg dragen. Daarom horen mantelzorgers ook recht op een uitkering te hebben – net als gehandicapten, langdurig zieken, 65-plussers en werklozen. Maar voor de kosten van een ski-ongeluk, de crèche of een echtscheiding moeten mensen zelf opdraaien.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de organisatie die onder meer de AOW en de kinderbijslag uitkeert.

De SVB heeft het onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen hoe het met de solidariteit gesteld is van Nederlanders. En dat blijkt alleszins mee te vallen in het tijdperk van individualisering, zei Erry Stoové, voorzitter van de SVB, gisteren tijdens de jaarlijkse conferentie ‘Zicht op zekerheid’ in Den Haag. „Er is nog steeds een groot gevoel van solidariteit onder de bevolking.”

Dat laat onverlet dat een groeiende groep eigen keuzes wil maken, zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). „Het is tijd voor een nieuw sociaal contract”, meent de SVB-voorzitter. Wat neemt het collectief voor z’n rekening en wat het individu? „Het naoorlogse systeem zoals we dat kennen, is aan verbouwing toe”, aldus Stoové. Hij brak een lans voor een ‘burgerpolis’ die mensen in ieder geval inzicht geeft in hun eigen sociale zekerheid.