En Ankie doet aangifte

Voor iemand die geen liefhebber is van satire beschikt staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) over een opvallend sterk gevoel voor ironie. Actiegroep Het Nieuwe Rijk verspreidde vorige week een gefingeerde overheidsfolder waarin burgers werden opgeroepen om ‘uit veiligheidsoverwegingen’ hun burgerservice nummer op hun linkerarm te laten tatoeëren, bedoeld als provocerend protest tegen een overheid die almaar wantrouwender en controledriftiger wordt. En wat doet staatssicherheitsecretaris Ankie Bijleveld?

Aangifte bij de politie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde de actie „smakeloos en misleidend” en zei te hopen dat mensen „beseffen dat de folder niet van de Rijksoverheid afkomstig is”. Ook dat geeft te denken. Kennelijk zijn ze er in Den Haag niet helemaal zeker van dat de burger in dit horrorscenario de pastiche herkent. Rijst de vraag wat zorgwekkender is: een brochure waarin burgers naar het gemeenteloket worden gedirigeerd om zich te laten brandmerken door de plaatselijke ambtenaar – of een ministerieel persbericht waarin moet worden uitgelegd dat dit géén officieel beleid is.

Reden voor de aangifte was overigens niet alleen de misleiding, maar ook het feit dat de folder „associaties oproept met de Holocaust” waardoor sommige mensen zich „gekwetst kunnen voelen”. Hoe wonderlijk. Eerst mag je van dit kabinet de Holocaust niet ontkennen, nu mag je er ook niet aan helpen herinneren. Gedachtepolitie noem ik dat. Het Oude Rijk gaat veel verder dan Het Nieuwe Rijk bevroeden kon.

Ga maar na. Een overheid die onze vingerafdrukken opslaat, onze belgegevens bewaart, ons reisgedrag bijhoudt, preventieve fouillering toestaat, tot persoonsidentificatie verplicht, straten en stations vol hangt met camera’s, controleert hoe we onze kinderen opvoeden, kampioen aftappen is én ook nog eens denkt te kunnen bepalen op welke manieren daar tegen gedemonstreerd mag worden – het kan een klein wonder heten dat de protestfolder nog door de brievenbus paste.

Lieve Ankie, vergeet dat burgerservicenummer op je linkerarm. Tatoeëer liever de Grondwet op je voorhoofd en kijk eens wat vaker in de spiegel.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg