Diplomaten overtreden huurregels

Bijna eenvijfde van de honderdvijftig diplomatieke posten van Nederland in het buitenland huurt ambassadegebouwen en woningen voor diplomaten via omstreden constructies.

Een deel van de verhuurders ontvangt zijn geld op bankrekeningen in landen als Zwitserland en Luxemburg, buiten het zicht van lokale belastingautoriteiten. In enkele gevallen hebben ambassades dubbele contracten gesloten: één met een lage huur (bestemd voor de lokale fiscus) en een met het werkelijke bedrag.

Dit blijkt uit het Rapport van bevindingen onderzoek huren van Buitenlandse Zaken. Het bevestigt een bericht in deze krant in februari, toen (oud-)diplomaten de constructies onthulden. Het ministerie verbiedt die constructies sinds 2005.

Uit het onderzoek – over 2008 en het eerste kwartaal van 2009 – bleek dat bij 29 ambassades en andere diplomatieke posten „bij huurbetalingen het risico bestond van belastingontduiking door de verhuurder”. Volgens de auditdienst, die alle honderdvijftig posten bevroeg, gaat het om 92 van de 1.110 huurcontracten.

In 66 gevallen is niet tegen de regels van het ministerie gehandeld, maar bestond volgens de auditdienst wel risico op belastingontduiking door de verhuurder. De huur werd in deze gevallen door de ambassade op een buitenlandse rekening geboekt, contant voldaan of betaald met cheques, opneembaar in het buitenland.

In de overige 26 gevallen betrof het betalingen naar belastingparadijzen, betalingen uit landen waar deviezenrestricties van kracht zijn en dubbele huurcontracten. Vijf posten bleken voor elf dienstwoningen en één kanselarij dubbele contracten te hebben, bedoeld om de lokale fiscus te omzeilen.

Volgens het ministerie zijn of worden maatregelen genomen om belastingontduiking uit te sluiten. Dat kan niet altijd meteen, omdat huurcontracten nog doorlopen. Het ministerie zal ook de regels aanscherpen die dubbele contracten en ontduiking van lokale deviezenrestricties verbieden.

(Oud-)ambassadeurs vertelden in februari dat het ministerie jarenlang wist dat het meewerkte aan belastingontduiking en het creëren van een zwartgeldcircuit.

Lees het rapport op nrc.nl/binnenland

    • Joep Dohmen