CDA stapt weer in buitenspelval

Het CDA staat weer buitenspel. Het had zich al laten wegduwen uit de burgemeestersposten in de vier grote steden. Na het vertrek van De Hoop Scheffer als NAVO-chef is er geen Nederlandse christen-democraat meer op een belangrijke internationale post. In de top van de EU is de partij nergens. Geen rechter in Luxemburger, geen lid van de Europese Rekenkamer. En nu dus geen EU-commissaris. De kans op die baan heeft het CDA zich laten afpakken door een lid van een oppositiepartij wier Kamerfractie onlangs nog een motie van wantrouwen tegen het zittende kabinet indiende. Is er een erger testimonium paupertatis denkbaar?

Jan Prillevitz

Oud-EU-ambtenaar, Overijse

    • Jan Prillevitz Oud-Eu-Ambtenaar