Behandeling voor peuters met autisme

Een nieuwe therapievorm blijkt effectief voor peuters met autisme. Na twee jaar is hun IQ hoger dan dat van autistische kinderen die een gangbare therapie hebben gevolgd.

Hun taal- en bewegingsvaardigheden zijn ook verbeterd. Ze voldoen nog steeds aan de criteria voor autisme, maar in een mildere vorm. Amerikaanse onderzoekers publiceerden gisteren online over hun ‘Early Start Denver Model’ (ESDM) in het tijdschrift Pediatrics. De kinderen waren 18 tot 30 maanden bij het begin van de behandeling. Het is voor het eerst dat een therapie voor autisme bij zulke jonge kinderen zo effectief blijkt.

Bij ESDM, een intensieve, kindvriendelijke therapie, wordt het kind zo’n twintig uur per week thuis getraind door therapeuten en ouders, waarbij het veel speelt. Centraal staat het belonen van sociaal gedrag.

Emma van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater aan het UMC Utrecht, beaamt dat de therapie succesvol is, maar plaatst ook kanttekeningen bij de studie. „Het is bijvoorbeeld de vraag of het effect niet toe te schrijven is aan de intensiteit van de behandeling. De ESDM-groep kreeg 25,5 uur per week therapie, terwijl de standaardbehandeling in de controlegroep 18,4 uur was. Ook kunnen de ESDM-begeleiders extra gemotiveerd en getraind zijn geweest.”

Bovendien, benadrukt Van Daalen, keek deze studie alleen naar het effect van de behandeling op cognitieve vaardigheden. Veel belangrijker is volgens haar het effect op het gedrag. Een test die repetitief gedrag meet, een van de opvallendste kenmerken van autistische kinderen, vond geen verschil tussen beide groepen. En, zegt Van Daalen: „Je zou ook willen weten wat er gebeurt met sociale vaardigheden, en kwaliteit van leven van kind en ouders.”

Dat neemt niet weg dat bepaalde kinderen met autisme veel baat hebben bij de ESDM-methode. Maar zolang nog onduidelijk is welke kinderen dat precies zijn, maakt de keuze voor de behandeling volgens Van Daalen feitelijk geen verschil. Voorlopig gaat het erom waar ouders en kinderen zich prettig bij voelen, zegt ze. „Zo’n tijdrovende behandeling kan het hele gezin ontwrichten. Het zou interessant zijn te onderzoeken of een minder intensieve therapie een gelijkwaardig effect zou kunnen opleveren.”