Amnestie voor zwartspaarder op de helling

Onder druk van de PvdA beperkt staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) de fiscale amnestie voor zwartspaarders. Tot de jaarwisseling kunnen belastingfraudeurs zich straffeloos bij de fiscus melden.

Dat is de zogeheten inkeerregeling. PvdA en CDA introduceerden deze zomer bij amendement dat inkeerders vanaf 1 januari 2010 beboet kunnen worden. Daarbij gaat het om maximaal 15 procent van het na 1 januari 2010 ontdoken bedrag met een boetevrije periode van twee jaar. Als de belastinginspecteur een zwartspaarder op het spoor komt, is de straf veel hoger: maximaal 300 procent van het ontdoken bedrag zonder boetevrije periode. Dat geldt vanaf 1 januari 2010 voor alle belastingontduiking in box 3 van de inkomstenbelasting. Tot de jaarwisseling is de boete 100 procent.

Kamerlid Paul Tang (PvdA) wil dat de amnestieregeling per 1 januari 2012 helemaal verdwijnt. Zo ver wil De Jager niet gaan. Wel speculeerde hij vorige week in de Tweede Kamer op een verhoging van de maximale boete bij vrijwillige melding. Die zou al op 1 juli 2010 omhoog kunnen gaan naar 25 procent en per 1 januari 2011 naar 50 procent.

Het afkalven van het bankgeheim in landen als Zwitserland, Liechtenstein en Luxemburg zorgt voor veel onrust onder zwartspaarders. Inmiddels biechten dagelijks meer dan vijftig spijtoptanten hun zonden op bij de belastinginspecteur, aldus de staatssecretaris. Dat bespaart hun straf. Evenzogoed kan het leeuwendeel van het zwarte vermogen door de extra heffing in de schatkist verdwijnen. Speciaal voor ongeruste zwartspaarders heeft de Belastingdienst (anonieme) communicatielijnen geopend.

De Jager intensiveert de strijd tegen zwart geld door informanten te belonen. Wie zwartspaarders aangeeft, krijgt een zeker percentage van de bij de fraudeur extra geïncasseerde belasting. Dat kan ook als de informatie is gestolen of afgeperst. Het gaat de fiscus om de extra belasting. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) maant de staatssecretaris om Amerikaanse toestanden te voorkomen. Daar strijken premiejagers soms honderden miljoenen dollars op.

Meer informatie op www.nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis