Actie tegen lobby varkenshouderij

Wakker Dier gaat morgen actie voeren voor grotere varkenshokken. De organisatie wil tegenwicht bieden aan een „lobby” van varkenshouders om de afspraak te schrappen dat in 2013 elk vleesvarken minimaal één vierkante meter leefruimte moeten hebben. „Wij willen dat deze discussie in de volle openbaarheid wordt gevoerd en niet in achterkamertjes”, zegt een woordvoerder van Wakker Dier. „Omdat wij weten dat een grote meerderheid van de Nederlanders grotere hokken wil.”

De afspraak werd in 1998 in het Nederlandse Varkensbesluit vastgelegd. De varkenshouders stellen op hun beurt in grote moeilijkheden te komen als de norm van één vierkante meter nu wordt ingevoerd. „Wij willen niet dat Nederland te ver vooruitloopt op de rest van Europa, waar de norm 0,65 vierkante meter is”, zegt een woordvoerder van de landbouworganisatie LTO Nederland. „De invoering van deze norm zal betekenen dat veel varkenshouders naar het buitenland gaan.”

Volgens voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zal de maatregel „compleet desastreus uitpakken” voor met name kleine en middelgrote varkenshouders. Zwanenburg: „Toen deze maatregel ruim tien jaar geleden werd verzonnen, waren de omstandigheden anders dan nu. Wij varkenshouders lopen inmiddels aan de leiband van de supermarkten en hebben daardoor een veel kleinere verdiencapaciteit gekregen. Deze maatregel betekent dat we straks achthonderd in plaats van duizend varkens in een stal kunnen houden. Dat betekent meer kosten per dier. Dat kan alleen worden terugverdiend door grotere bedrijven te stichten. Maar zulke investeringen willen en kunnen de familiebedrijven niet opbrengen.”

Er zijn twaalf miljoen varkens in Nederland. Ze worden doorgaans in groepen gehouden van dertig, veertig of vijftig stuks. Volgens Zwanenburg hangt het welzijn van varkens niet alleen af van de grootte van de hokken. Zwanenburg: „Je moet ook naar het natuurlijke gedrag kijken. Ik vergelijk het met een discotheek. Als het daar nog niet druk is, gaan de mensen bij elkaar staan. Zo is het bij varkens ook.”

    • Arjen Schreuder