Stellingen

De neiging van de media om pakkende koppen te bedenken, doet afbreuk aan de overdacht van kennis aan een niet-wetenschappelijk publiek.

Lex Verdijk

Universiteit Maastricht

Een wetenschappelijke presentatie moet het publiek doen vergeten dat het eigenlijk iets beters te doen heeft.

E. Micelotta

Universiteit Leiden

Zij die het meest gebaat zijn bij hulp van anderen vragen er het minst om.

Sigrid Vervoort

Universiteit Untrecht