Rwanda treedt toe tot Brits Gemenebest

Rwanda treedt toe tot het Gemenebest van Naties, het voormalige Brits Gemenebest. Dat hebben de 53 lidstaten van het Gemenebest gisteren besloten tijdens hun top in Trinidad en Tobago. Rwanda is pas het tweede land, na Mozambique in 1995, dat toetreedt tot het Gemenebest zonder dat het een Britse kolonie is geweest.

Rwanda onderstreept met deze stap een beweging die het land inzette na de genocide van 1994. Het huidige Tutsi-bewind keert zich steeds meer af van de Franse invloedssfeer waartoe het decennialang behoorde. In plaats daarvan oriënteert Rwanda (overigens voormalig bezit van de Duitsers en de Belgen) zich steeds nadrukkelijker op de Angelsaksische wereld. Zo moeten scholieren in Rwanda sinds vorig jaar Engels leren in plaats van Frans.

De beweging richting de Angelsaksische wereld heeft volgens waarnemers economische redenen, maar heeft ook veel te maken met de volgens Rwanda kwalijke rol van Frankrijk tijdens de genocide. De huidige Tutsi-regering in Kigali beschuldigt de toenmalige Franse regering ervan dat zij tot na het begin van de volkerenmoord wapens leverde aan het extremistische Hutu-bewind. De genocide kostte aan naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s het leven.

De betrekkingen tussen Kigali en Parijs hebben jarenlang geleden onder de wederzijdse beschuldigingen over de genocide. In 2006 vaardigde een Franse onderzoeksrechter internationale arrestatiebevelen uit tegen negen kopstukken uit de entourage van president Paul Kagame van Rwanda. Zij zouden in april 1994 het vliegtuig hebben neergeschoten van Hutu-president Habyarimana, het startschot voor de genocide. Rwanda verbrak daarop de betrekkingen met Parijs. Uitgerekend gisteren maakten Kigali en Parijs bekend dat zij hun banden weer herstellen. Desondanks treedt Rwanda toe tot het Gemenebest. (Reuters, AP, AFP)