Regering van Abu Dhabi moet een bankrun zien te voorkomen

De voorgenomen reddingsoperatie van Abu Dhabi klinkt verstandig. Het rijke emiraat lijkt op het punt te staan zijn noodlijdende buurstaat Dubai te hulp te schieten. De hoogste prioriteit voor Abu Dhabi is het voorkomen van een run op de banken. En hoewel het ook zinvol zou zijn een paar bezittingen van Dubai over te nemen, betekent dat niet dat ook Dubai World moet worden gered.

Een niet nader aangeduide functionaris uit Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), heeft persbureau Reuters verteld dat de autoriteiten louter financiële steun aan Dubai zouden bieden door de zaken van geval tot geval te bekijken en niet door zich te haasten de hele schuld van 59 miljard dollar te garanderen. Dat is een rationeel besluit. De centrale bank heeft ook andere mogelijkheden om de gevolgen van een faillissement van Dubai World te beperken.

Om te beginnen zijn de schulden van Dubai World commercieel van aard en geen staatsschulden. In de betreffende obligaties staat onomwonden dat de regering de terugbetaling van de leningen niet waarborgt. Van het handjevol beursgenoteerde obligaties van Dubai World lijken alleen de op 14 december vervallende obligaties van 3,5 miljard dollar van Nakheel te worden gegarandeerd door moederconcern Dubai World. En de schulden van Dubai World worden niet gewaarborgd door de overheid.

De bezittingen van Dubai World zijn ook strategisch onaantrekkelijk, met uitzondering van een belang van 77 procent in havenbeheerder DP World. Het is makkelijk te begrijpen waarom Abu Dhabi weinig zin heeft om de krakkemikkige vastgoedprojecten van Nakheel te ondersteunen. Het emiraat heeft evenmin een belang in de internationale beleggingen die Dubai World heeft gedaan in het Canadese entertainmentbedrijf Cirque du Soleil en het vrijwel failliete Amerikaanse detailhandelsconcern Barneys.

De meest strategische bezittingen van Dubai zijn allemaal in handen van de Investment Corporation of Dubai. Abu Dhabi zou een aantal daarvan kunnen begeren. Als dat het geval is, zou het logisch zijn selecte bezittingen van Dubai over te nemen in ruil voor contanten. Of Dubai bereid is aan een dergelijke transactie mee te werken is onduidelijk. Maar met de rug tegen de muur en met een afbrokkelende internationale reputatie komt voor Dubai het tijdstip om het ondenkbare te denken met rasse schreden naderbij.

De centrale regering van de VAE heeft echter één dringende taak: het voorkomen van een run op de banken. Lokale banken hebben veel geld geleend aan Dubai World en de financiële stabiliteit van de VAE is een federale verantwoordelijkheid. De centrale bank heeft gisteren een nieuwe liquiditeitsfaciliteit voor kredietverleners in het leven geroepen en gezegd achter de lokale en buitenlandse banken met domicilie in de VAE te staan. Maar het was onduidelijk of de centrale bank substantiëlere maatregelen zou treffen voordat de banken vandaag weer open zouden gaan na een religieuze feestperiode van vier dagen.

Una Galani

    • Una Galani