President Sarkozy speelt vals spel rond de verkoop van Areva T&D

Tot op zekere hoogte is het een eerlijke gang van zaken. De Franse regering lijkt erop uit het gelijk van de cynici te bewijzen, die hebben gezegd dat de enige Franse bieder onvermijdelijk de strijd gaat winnen om Areva T&D, de elektriciteitsdivisie die te koop is aangeboden door kernenergieconcern Areva. Het heeft er alle schijn van dat het gezamenlijke bod van het Franse Alstom en Schneider Electric het pleit zal beslechten.

Het staatsbedrijf Areva werd door de regering gedwongen zijn elektriciteits- en distributiedivisie te verkopen om investeringen te helpen financieren. In een poging de algemene scepsis tegen te gaan, heeft de regering er van het begin af aan op gestaan dat het verkoopproces zou openstaan voor iedereen, dat buitenlandse gegadigden welkom zouden zijn en dat T&D naar de beste bieder zou gaan.

Na twee biedingsrondes blijken General Electric (GE) en Toshiba hogere bedragen te hebben geboden dan het Franse duo. In beide gevallen ging het volgens ingewijden om meer dan 4 miljard euro. Het Franse team bleef daaronder.

Dit was niet onverwachts: de twee Franse concerns stellen voor om T&D op te splitsen, waarbij Alstom de hoge voltage-activiteiten zal overnemen en Schneider de rest. Dat plan heeft tot zorgen geleid bij een aantal grote klanten, die complete systemen afnemen van Areva T&D. Bovendien lijken de activiteiten zowel voor GE als voor Toshiba meer synergievoordelen te genereren.

De regering heeft altijd gezegd niet per se met de hoogste bieder in zee te zullen gaan maar met de bieder die het beste financiële, industriële en sociale plan zou indienen. Maar ook op dit punt zijn de buitenlandse bieders feitelijk in het voordeel: de vakbonden en het management van T&D verzetten zich tegen het voornemen om het bedrijf op te splitsen.

Is de zaak dan helemaal in kannen en kruiken? Niet in het Frankrijk van president Sarkozy. Net nu Alstom en Schneider aan de verliezende hand lijken, heeft de Franse regering beide firma’s de kans gegeven hun bod aan te passen – zodat ze kunnen voorwenden dat hun bod eigenlijk het beste was.

Sarkozy probeert dus met een trucje alsnog zijn zin te krijgen, maar paradoxaal genoeg zou hij dan in eigen doel scoren. De staat is immers eigenaar van Areva en zal uiteindelijk de voornaamste verliezer zijn als de president opnieuw vasthoudt aan zijn obsessie met nationale kampioenen.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon