Ook stemmen per post niet waterdicht

Het stemgeheim van de drie miljoen mensen die vorig jaar tijdens de waterschapsverkiezingen per post hun stem uitbrachten, was onvoldoende gewaarborgd. Dat blijkt uit documenten die Rop Gonggrijp, voorzitter van de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’, via de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft opgevraagd.

Het is onduidelijk of nu kan worden herleid op wie de kiezers stemden. Morgen praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Huizinga (Waterstaat, ChristenUnie) over het waterschapsbestel.

Vorig jaar besloot Huizinga dat kiezers per post moesten stemmen omdat het internetstemsysteem RIES onveilig was gebleken. Gonggrijp vertelde destijds in deze krant over „fundamentele beveiligingsfouten” in dat systeem. Een deel van RIES wordt echter ook gebruikt om de stemmen te tellen die per post zijn uitgebracht. Dat betekent dat ook het poststemmen niet waterdicht is, zegt Gonggrijp. „Het is een heel technisch verhaal, maar het komt erop neer dat een computer met supergeheime informatie tijdens de verkiezingen niet in een verzegelde kluis werd bewaard, zoals vooraf was afgesproken.” De versleutelde informatie op de computer is te linken aan de kiezer. Door het systeem in een kluis te bewaren, moest het stemgeheim worden gewaarborgd. Uit documenten blijkt dat de kluis tijdens de verkiezingen, toen de computer ermee ophield, toch is geopend. Daarna zijn de „ultrageheime sleutels” op een testmachine buiten de kluis geïnstalleerd. Gonggrijp wil een onderzoek naar de exacte risico’s daarvan.

Waterschappen zijn eeuwenoude overheidsinstanties die de waterhuishouding regelen. PvdA, SP en GroenLinks pleiten voor het afschaffen ervan. De opkomst bij verkiezingen is traditioneel laag. Na de slechte opkomst van vorig jaar (24 procent) bekijkt Huizinga of gemeenteraden of Provinciale Staten waterschapsbesturen kunnen kiezen.

    • Barbara Rijlaarsdam