Europees toezicht vergt nieuw verdrag

Om effectief toezicht te kunnen houden op banken en andere financiële instellingen in de Europese Unie moet het Europese Verdrag van Maastricht worden opengebroken. Alleen op die manier kan een grensoverschrijdende Europees toezichthouder worden opgericht met vergaande bevoegdheden in de individuele lidstaten.

Dat schrijft het Europees Schaduwcomité voor Financieel Toezicht in een vandaag te verschijnen verklaring. In het comité zitten hoogleraren uit een groot aantal Europese landen.

De verklaring komt twee dagen voordat de Europese ministers van Financiën in Brussel bijeenkomen om enkele hervormingen in het Europees toezicht te verankeren. Het gaat daarbij onder meer om de oprichting van drie nieuwe Europese Toezichtsautoriteiten, samenwerkingsverbanden op het gebied van bankieren, van effectenhandel en van verzekeren en pensioenen.

Volgens het comité heeft toezicht op die niveaus pas zin als de regels van het Europees verdrag aangepast worden. „Oprichten van nieuwe instituten alleen is niet voldoende.” Om goed toezicht te houden op de vijftig grootste Europese financiële instellingen die nu grensoverschrijdend opereren, is de oprichting van een Europese toezichthouder cruciaal. „Het is voor nationale toezichthouders extreem moeilijk om zicht te houden op alle branches van dergelijke banken. De risico’s die optreden zijn vaak grensoverschrijdend”, aldus het comité.

Het comité, opgericht in 1998, roept op het verdrag in de toekomst aan te passen zodat grensoverschrijdend effectief toezicht daadwerkelijk op Europese schaal kan worden vormgegeven.

    • Egbert Kalse