Vrouwen doen Frans 2

Wetenschapsbijlage 21 november

Het artikel over de voorkeur van Nederlandse jongens voor bètavakken vraagt om nieuw onderzoek. De vraag is of het ook zo is dat (Nederlandse) meisjes beter in de alfavakken presteren. Of dat ook dit afhankelijk is van onbewuste vooroordelen en instructies voor de testafname. Maar ook zou kunnen blijken dat jongens en meisjes gemiddeld evengoed presteren, maar dat de variatie van de scores groter is bij de jongens. En misschien is dat laatste wel evolutionair bepaald. De natuur kan zich veel uitval en variabiliteit bij jongens permitteren, zonder dat het voortbestaan van de soort in gevaar komt.

Jakob Korf

Vries

    • Jakob Korf Vries