Veel mensen denken ten onrechte dat ze slechte adem hebben

Man with breath spray. Jupiterimages

Bij één op de zes mensen die denken dat ze slechte adem hebben, is daarvan niets te ruiken of te meten. Het zijn vooral vrouwen die denken dat ze slechte adem hebben.

Dat schrijven Belgische onderzoekers van de Slechte Adem Kliniek van de tandheelkundige faculteit van de universiteit in Leuven. Zij onderzoeken de oorzaak van slechte adem bij de 2.000 mensen die sinds 1997 in de kliniek kwamen. Halitose is de medische term voor slechte adem. De mensen met vermeende slechte adem lijden, volgens de Belgische onderzoekers, aan pseudohalitose of halitophobia (Journal of Clinical Periodontology, november).

Een getrainde onderzoeker bepaalt in de kliniek steeds de reuk. De kwaliteit van de lucht werd bepaald met een Halimeter die de uitstoot van zwavelhoudende stoffen meet. De onderzoekers verwerkten ook de ziektegeschiedenis van de patiënt en deden een mondonderzoek. Ten slotte vulden alle bezoekers van de kliniek ook nog een uitgebreide vragenlijst in.

De oorzaak van slechte adem ligt grotendeels in de mond. Daarnaast kunnen ook infecties in de keel, neus en oren, luchtjes uit de slokdarm en de maag, en bepaalde ziekten de reden zijn van het onaangename verschijnsel.

Bij bijna de helft van de mensen die in de Belgische kliniek kwamen, bleek de tong bedekt te zijn met een dikke laag bacteriën, eentiende had een tandvlees- of kaakbotontsteking en bij eenvijfde was er sprake van een combinatie van de twee verschijnselen. Slechts bij 4 procent lag de oorzaak buiten de mond. Veel slechte adem is te verhelpen door goede mondhygiëne.

Pseudohalitose is een nieuwe ziekte. De onderzoekers hadden de ingebeelde slechte adem bij hun eerste patiënten in 1997 niet gezien. In de loop van de jaren nam de klacht toe. De onderzoekers speculeren dat er steeds meer advertenties voor middeltjes tegen slechte adem verschijnen. Het kan ook zijn dat de mensen over slechte adem klagen omdat ze zelf een vieze smaak in de mond hebben. Maar een vieze smaak gaat vaak niet gepaard met slechte adem, schrijven de onderzoekers.

Mondluchten zijn het gevolg van de afbraak van organische stoffen door anaërobe bacteriën in de mond. Deze micro-organismen leven en groeien in de afwezigheid van zuurstof en produceren moleculen, vaak zwavelhoudend. De bekendste zijn zwavelwaterstof (H2S), methylmercaptaan (CH3SH) en dimethylsulphide (CH3)2S, maar ook indol, skatol, cadaverine, putrescine en korte ketens van sommige vetzuren. M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman