Sociaal plan ABN Amro en Fortis

Bij de integratie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland verdwijnen 6.500 arbeidsplaatsen. Dat betekent dat achtduizend mensen hun baan verliezen.

De fusiebank gaat die werknemers actief begeleiden bij hun zoektocht naar nieuw werk, binnen of buiten de bank. Dat hebben de vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV afgesproken met de directie van ABN Amro en Fortis.

Donderdagavond is een sociaal plan afgesproken dat vanaf 1 maart 2010 moet gelden. Maandag zullen de bonden hun leden nader informeren. De zwaarste klappen vallen in het kantorennet, waar 2.200 banen verdwijnen, bij de serviceafdelingen (tweeduizend banen) en op de hoofdkantoren (duizend banen). De nieuwe bank wordt een kwart kleiner dan ABN Amro en Fortis Bank Nederland nu bij elkaar.

Joop Hofland, onderhandelaar namens vakbond De Unie, is tevreden over het afgesproken sociaal plan. Volgens hem krijgt de begeleiding van ‘werk naar werk’ nu de hoogste prioriteit bij ABN Amro en Fortis. Er zijn volgens hem geen concrete afspraken gemaakt dat beide banken evenredig worden getroffen door de ontslagen. „Wij hebben afgesproken dat er naar evenwichtigheid wordt gestreefd.” ABN Amro is grofweg twee keer zo groot als Fortis Bank Nederland. Bij ABN werken ruim 22.000 mensen, bij Fortis 12.000.

De afspraak dat bij de fusiebank 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd betreft volgens Hofland alleen banen in het buitenland. „Daar heb ik voor werknemers in Nederland natuurlijk niks aan.”

In het derde kwartaal van volgend jaar krijgen de medewerkers te horen wie boventallig wordt verklaard. Vakbonden en directie maken zich nu op voor de onderhandelingen over de CAO. Vanaf 1 maart moet de fusiebank een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst hebben.