'SGP mag geen vrouwen meer discrimineren'

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mag vrouwen niet langer discrimineren. De overheid moet daartoe „alle passende maatregelen” treffen. Dat adviseert de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De uitspraak door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege dat in bijna driekwart van de zaken het advies van de procureur-generaal volgt, staat gepland voor 26 februari volgend jaar.

Vrouwen mogen wel lid worden van de SGP, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties bekleden. Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat de overheid in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door deze opstelling van de SGP te gedogen. Volgens artikel 7 van het Vrouwenverdrag is de Staat verplicht alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven uit te bannen.

De procureur-generaal onderschrijft de conclusie van het hof uit 2007 dat de Staat deze verplichting ten onrechte laat wijken voor de bescherming van de grondrechten van de SGP en haar leden. „Dat de Staat garandeert dat vrouwen die zich verkiesbaar stellen op gelijke wijze als mannen worden behandeld, neemt niet weg dat de SGP belemmeringen opwerpt voor de verkiesbaarheid van vrouwen en dat de staat daartegen niet optreedt.” De pg laat zich niet duidelijk uit over welke maatregelen de overheid kan nemen, maar spreekt over een „actieprogramma” om discriminatie van vrouwen geleidelijk af te bouwen en over een „overgangsbepaling voor zittende politieke partijen”.

De SGP wacht de definitieve uitspraak af. „Het is verstandig het juridische kruit droog te houden.”

Het advies heeft geen gevolgen voor de subsidie die de SGP krijgt.

In juli moest minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) zich voor het VN-mensenrechtencomité verantwoorden voor de weigering van SGP om vrouwen toe te laten in de politiek. Hij benadrukte toen dat de SGP de enige partij is die zich zo opstelt en op dit moment slechts twee van de 150 zetels in de Tweede Kamer heeft.

Lees het advies aan de Hoge Raad via nrc.nl/binnenland