Opleving markt CDS verwacht

De handel in credit default swaps (een vorm van kredietverzekeringen) heeft tot nu toe de crisis overleefd. Hervormingen zijn aan de gang en een comeback is aanstaande.

Maakt de markt voor ‘credit default swaps’ (CDS, een soort kredietverzekeringen) zich op voor een wedergeboorte? George Soros meent dat kredietderivaten verboden zouden moeten worden. Maar de handel in CDS heeft tot nu toe de crisis overleefd, en hervormingen van de markt zijn onderweg. Tegen de achtergrond van de geschiedenis duidt dat erop dat een comeback waarschijnlijk is.

Bij een CDS-contract betaalt de koper de verkoper een vergoeding ter bescherming tegen betalingsproblemen op een nominaal bedrag van de schulden van een debiteur – doorgaans in partjes van 10 miljoen dollar. Als de debiteur in gebreke blijft, moet de verkoper over de brug komen. Het waren verliezen op een uit de kluiten gewassen portefeuille van bijzonder gebrekkige versies van deze derivaten die ertoe hebben geleid dat de verzekeraar American International Group (AIG) door de Amerikaanse overheid te hulp moest worden geschoten met een kapitaalinjectie van miljarden dollars.

Optimistische voorspellingen over groei van de handel in CDS van de Britse beursmakelaar ICAP en de Amerikaanse bank IntercontinentalExchange zijn daarom verrassend. De nominale waarde van de uitstaande contracten is in de eerste helft van 2009 immers met 14 procent gedaald naar 36 biljoen dollar, aldus de Bank for International Settlements (Internationale Vereffeningsbank). Voor een deel weerspiegelt deze daling de pogingen van handelaren om contracten tegen elkaar weg te strepen. Maar de handelsactiviteit is ook afgenomen.

Er bestaat nog steeds onzekerheid over hervormingen die worden overwogen door wetgevers en toezichthouders in de VS en Europa. Verstandig genoeg komen die er voor het merendeel op neer dat CDS-contracten via centrale vereffeningskantoren (‘clearing houses’) moeten worden verhandeld en niet zozeer bilateraal, de traditionele manier van zakendoen in deze sector. Op de juiste manier doorgevoerd zou dat het risico voor het systeem moeten verminderen van een individuele marktdeelnemer die failliet gaat. Het zou ook moeten betekenen dat de eisen aan het onderpand worden gestandaardiseerd en uniformer worden afgedwongen. Beide hervormingen zouden het makkelijker hebben gemaakt om de problemen van AIG aan te pakken.

Het centraal vereffenen van CDS-contracten zou ook een versnelling betekenen van een bestaande trend in de richting van de elektronische handel, met name in de VS, die in dit opzicht achterop zijn geraakt. Standaardisatie kan ook tot een bredere groep gebruikers leiden.

    • Nicholas Paisner