Ondertiteling belemmert begrip Engels

wetenschapspagina 12 november

De studie die wordt beschreven in dit artikel lijdt aan een ernstig mankement. De Nederlandse ondertiteling van de Trainspotting-dvd waarmee de onderzoekers hebben gewerkt, is namelijk uitermate slecht. Er staat veel te veel tekst in voor de beschikbare leestijd, de vertaling zit er inhoudelijk vaak faliekant naast en het Nederlands is, zacht uitgedrukt, gebrekkig. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit alles de proefpersonen in zo belangrijke mate heeft afgeleid van het gesprokene dat hun relatief slechte ‘prestaties’ in de volgende fase van het onderzoek er grotendeels of zelfs geheel door te verklaren zijn. Het is dan ook niet erg zinnig om, zoals de auteurs doen, aan de effecten van deze ondertiteling conclusies te verbinden die zouden gelden voor wat zij zonder enig nadere specificatie ‘Nederlandse ondertitels’ noemen.Voor enkele voorbeelden die het niveau van de Trainspotting-vertaling illustreren moge ik verwijzen naar een artikel op de pagina Nieuws van de Beroepsvereniging Zelfstandige Ondertitelaars (www.bzo-ondertitelaars.nl).

Joop Maes

Amsterdam

    • Joop Maes Amsterdam