Nieuwe sluis voor haven Amsterdam

IJmuiden krijgt een nieuwe zeesluis die de Amsterdamse haven toegankelijk moet maken voor grotere schepen. Dit is gisteravond bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse diner van het havengilde in Amsterdam. Het sluizencomplex wordt een van de grootste ter wereld.

Over de nieuwe sluis is jarenlang onderhandeld tussen het rijk en lagere overheden. Gisteren ondertekenden minister Camiel Eurlings (Verkeer), de Amsterdamse havenwethouder Freek Ossel en gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland een convenant over de financiering.

Met de werkzaamheden wordt in 2013 begonnen. „Uiterlijk in 2016 varen de eerste schepen door de sluis”, kondigde Eurlings aan.

De nieuwe sluis is begroot op meer dan 700 miljoen euro, waarbij is uitgegaan van een lengte van 500 meter, een breedte van 65 meter en diepte van 18 meter. Het Rijk betaalt het leeuwendeel van de kosten. De bestaande Noordersluis is aangelegd in 1929 en is op een termijn van 15 à 20 jaar aan vervanging toe.

„De nieuwe sluis was een van de voorwaarden om de toekomst van de Amsterdamse haven gezond te houden”, zei wethouder Ossel gisteren. De gemeente Amsterdam heeft berekend dat de nieuwe sluis 5.000 extra banen oplevert in de haven. De nieuwe zeesluis maakt de Amsterdamse haven vooral beter bereikbaar voor grote containerschepen.

De bouw van de nieuwe zeesluis wordt gezien als een investering in de toekomst. De hoop is dat door de betere ontsluiting van de haven deze sterker uit de economische crisis komt.

Directeur Dertje Meijer van de Amsterdamse haven zei „enorm verheugd” te zijn dat er een nieuwe sluis komt. „Dit gaat op de langere termijn zeker containerrederijen terughalen naar Amsterdam.” Freek Ossel wees erop dat ook de cruiseschepen en olietankers steeds groter worden en belangrijk zijn voor Amsterdam.