Niet vijftig maar vijf ambtenaren nu leraar

Vijftig rijksambtenaren moesten gaan werken als leraar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had daarvoor 2,5 miljoen euro gereserveerd. In werkelijkheid hebben slechts vijf ambtenaren de overstap gemaakt, voor een bedrag van 50.000 euro. Project Tussen Rijk en Onderwijs is mislukt.

Dit blijkt uit een inventarisatie door NRC Weekblad van tien uiteenlopende projecten om het lerarentekort te bestrijden. De projecten hebben dit jaar 500 nieuwe leraren, 300 assistenten en 350 studenten op nieuwe lerarenopleidingen opgeleverd.

Een groot succes is de ‘educatieve minor’. Bachelorstudenten op een aantal universiteiten krijgen een half jaar didactische training en mogen lesgeven op het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Dit collegejaar trok de opleiding meteen tweehonderd studenten, kort nadat het idee was geopperd door de Universiteit Utrecht.

Het aantal „nieuwe” leraren komt bovenop het aantal docenten dat van reguliere opleidingen stroomt. Het lerarentekort wordt niet gelenigd met de nieuwe aanwas. Er waren vorig jaar 820 onvervulde vacatures voor leraren – banen waarvoor geen gekwalificeerde kracht vinden was.

De economische crisis kan het lerarentekort licht dempen. Het tekort aan leraren zal daarna scherp toenemen. Naar schatting is het tekort in 2015 opgelopen tot 7.560 onvervulde vacatures. Als er niets gebeurt moeten scholen in de toekomst leerlingen bij bepaalde vakken naar huis sturen.

Weekblad pagina 18: Gezocht: Juffen en meesters

    • Marieke van Twillert
    • Derk Walters