Laatste ijs verdwijnt uit tropisch Afrika

Wetenschapspagina 3 november

Toen ik in 1970 in Oost-Afrika woonde en ook de Kilimanjaro bezocht, werd mij verteld dat de sneeuwkap al vanaf het midden van de 19de eeuw kleiner wordt, dus nu al ruim 150 jaar! Als oorzaak werd de ontbossing aan de voet en in de omgeving van de berg genoemd, waardoor de opstijgende lucht droger en warmer is geworden. Daardoor komt de sneeuwgrens steeds hoger te liggen en worden ook minder ijs en sneeuw afgezet. Dit is bovendien een proces met een sterk positieve terugkoppeling, want minder sneeuw betekent meer geabsorbeerde zonne-energie, een warmere bodem en dus (nog) hogere temperaturen op de top van de berg. Een identiek proces speelt zich af op de Ras Dashen, de hoogste berg van Ethiopië (4.620 m): daar lag veertig jaar geleden altijd sneeuw, nu alleen in de winter. De ontbossing van Ethiopië is schrikbarend. Een eeuw geleden was 40 procent van dat land bebost, nu nog slechts een schamele 2-3procent (overigens voor een belangrijk deel te danken aan rampzalige neveneffecten van de eenzijdige westerse ontwikkelingshulp!)

René van Slooten

Maarssen

    • René van Slooten. Maarssen