Het notariaat en het verscherpt toezicht

Marc Chavannes opent zijn column (Opinie & Debat, 21 november) met de vraag of de lezer weet dat 20 procent van het notariaat onder verscherpt toezicht staat. Dit is feitelijk onjuist. In het tweede kwartaal stond 5 procent van alle notariskantoren onder verscherpt toezicht. Dat houdt in dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) constateert dat er in die gevallen een aanzienlijk financieel risico is, waarbij de continuïteit van het kantoor in het gedrang kan komen. Notariskantoren die onder verscherpt financieel toezicht staan, moeten maandelijks hun cijfers overleggen aan het BFT en worden regelmatig bezocht door BFT-onderzoekers.

In het tweede kwartaal kreeg 20 procent van de kantoren extra aandacht. Dit houdt in dat het BFT constateert dat de financiële positie van het kantoor terugloopt, maar er nog geen sprake is van een dreigend risico voor de continuïteit.

Ten aanzien van het derde kwartaal is de situatie enigszins verbeterd. Het aantal kantoren onder verscherpt toezicht zakte van 5 procent naar 4 procent, dat zijn in totaal 34 notariskantoren. Het aantal kantoren met extra aandacht is teruggelopen tot 17 procent, dat zijn in totaal 138 kantoren. Voor het eerst dit jaar laat ook de omzet van de kantoren weer een lichte stijging zien.

Geert Pieter Vermeulen

Directeur Bureau Financieel Toezicht