Er bestaan geen Clingendael-standpunten

Lezer Jan Elshout vraagt zich af of bij Clingendael langs elkaar heen wordt gewerkt in de discussie over de opportuniteit van een dialoog met Hamas in Gaza (Opiniepagina, 23 november). Hij verwijst naar tegengestelde opvattingen binnen het instituut over dit onderwerp. Daargelaten dat een van de aangehaalde schrijvers geen personeelslid is van Clingendael, bestaan er geen Clingendael-standpunten. Het instituut is een forum om meningen uit te wisselen en om elkaar te overtuigen. Om die reden is het niet bezwaarlijk als over dezelfde kwestie verschillende opvattingen bestaan. Discussie scherpt de geest en bevordert het debat. Daar staat Clingendael als denktank voor.

Jaap W. de Zwaan

Directeur Instituut Clingendael

    • Jaap W. de Zwaan Directeur Instituut Clingendael