Dubai snijdt zichzelf in de vingers

Dubai’s bewering dat zijn oproep tot een aflossingspauze voor de schulden van Dubai World „zorgvuldig gepland” was, klinkt als een slechte grap.

Het emiraat moet wellicht de schuldenlast van 59 miljard dollar van de volledig in overheidshanden verkerende houdstermaatschappij saneren. Maar de manier waarop het aan dit nieuws ruchtbaarheid heeft gegeven, is verbijsterend.

In de jongste verklaring zegt Dubai tevens dat de stap een verstandig zakelijk besluit is. Omdat de reputatie van het emiraat langetermijnschade heeft opgelopen, is dit verre echter van zeker.

Eén onderdeel van een zorgvuldige planning is effectieve communicatie. Dat geldt in het bijzonder voor de moderne diensteneconomie die Dubai zo graag wil zijn. Maar het basisinstinct van het emiraat is financiële informatie angstvallig geheim te houden. Als gevolg daarvan kunnen externe schattingen van de bezittingen, schulden en kasstroom van Dubai World slechts uiterst schetsmatig zijn.

Als Dubai de internationale beleggers aan zich had willen binden, had het emiraat de omvang van de financiële problemen uit de doeken moeten doen en moeten zeggen wat het eraan wilde gaan doen.

In plaats daarvan gaf het een ultrakorte verklaring uit aan de vooravond van de Amerikaanse feestdag Thanksgiving en de islamitische feestdag Eid.

Donderdagavond kwam de zogenoemde Hoge Begrotingscommissie met een nieuwe verklaring – die echter weinig licht wierp op de bedoelingen van het emiraat. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de aflossing van de schulden louter zal worden opgeschoven, of dat ze zullen worden gesaneerd. Gezien de informatieschaarste vrezen beleggers het ergste.

Eén ding dat de Hoge Begrotingscommissie echter wél zei, was dat dit een verstandig zakelijk besluit was. De implicatie daarvan is dat het niet verstandig is een gapend gat te blijven vullen. Misschien had Dubai geen keus. Maar het emiraat kan Dubai World – het vehikel voor allerlei prestigeprojecten, dat de volledige steun van de emir genoot – niet plotseling gaan beschouwen als een soort naamloze vennootschap, die zonder gevolgen kan worden ontbonden.

Misschien worden de schulden niet expliciet gegarandeerd. Maar de reputatie van het emiraat en die van Dubai World hangen nauw samen. Het vertrouwen is ernstig beschadigd. En de boodschap dat het niet erg is als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, valt niet makkelijk te combineren met de ambities van Dubai om een mondiale financiële hub te worden.

Hugo Dixon

    • Hugo Dixon