De oudste sociëteit, o ja?

1De brief van H.W. Brooshooft (Opinie & Debat, 21 november) geeft mij aanleiding te melden dat de Groote of Oranje Sociëteit te Zutphen van 1763 nog weer vijf jaar ouder is dan de Leidse Heerensociëteit Amicitia. Wie volgt?

Chris Schriks

Warnsveld

2De Groote Sociëteit te Maastricht is reeds in 1760 opgericht door baron Hobbe van Aylva. De oudste (Heeren) sociëteit van Nederland staat dus in Maastricht.

J. Meindersma

Kerkrade

3De Groote Sociëteit te Tiel is opgericht in 1764, op 27 maart van dat jaar. Men zegt dat er nog oudere Heerensociëteiten zijn, maar zij kunnen hun ouderdom niet bewijzen of zij zijn eigenlijk een Rederijkerskamer, zoals die te Haarlem.

H.W. Rijneke

Directeur-Rentmeester De Groote Sociëteit, Tiel

4De oudste sociëteit is gevestigd te Haarlem en heet: Societeit of Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer ‘Trou moet Blycken’, gesticht in 1470 (of daaromtrent) en officieel sinds 1503.

A.J.Simons

Brasschaat

5Raadpleging van de website van de Contactraad van Nederlandse Sociëteiten (waar helaas maar 36 sociëteiten lid van zijn), leert dat er in ons land ten minste drie sociëteiten ouder zijn dan 1768. De bloeiende Goese Sociëteit Van Ongenuchten Vrij uit de 14de eeuw (1356) spant de kroon.

Gerard Heerebout

Archivaris VOV, Kloetinge