De lezer schrijft over tips aandragen

Zou er naast de verschillende manieren waarop de lezer contact kan maken met de redactie nog plaats zijn voor een rubriek ‘suggesties@nrc.nl’? In deze rubriek zouden lezers onderwerpen kunnen aandragen die zij van (redelijk) algemeen belang achten en die naar hun oordeel in de krant on(der)belicht gebleven zijn. In tegenstelling tot brieven en kwesties hoeft de suggestie niet als zodanig gepubliceerd te worden; de lezer hoopt natuurlijk wel dat vroeg of laat uit artikelen blijkt dat er iets met de suggestie gedaan is.

Als ik een aftrap zou mogen geven: de NS is bezig de ov-chipkaart in te voeren, vanaf 1 december ook voor abonnementhouders. Kortgeleden stond er een artikel in de krant hoe er mee gefraudeerd kan worden. Voor eerlijke reizigers is van groter belang dat de NS fundamentele wijzigingen in het tariefsysteem aan het doorvoeren is. Daar wordt weinig aandacht aan besteed.

Fabio Poelhekke

Parrega

De krant antwoordt

Een prima suggestie van de lezer, mits het gaat om feitelijke informatie over specifieke onderwerpen die we zelf niet hadden kunnen bedenken, maar een lezer wel, bijvoorbeeld omdat hij of zij ooggetuige is van een gebeurtenis, of ingewijde in een zaak van breder journalistiek belang. Bijvoorbeeld als een lezer meer weet over een dreigende crisis in een gemeenteraad of over een intensivecareafdeling die afgeladen vol is met patiënten met de Mexicaanse griep. Dat soort tips ontvangen we graag, want we kunnen nu eenmaal niet overal bij zijn als krant en we horen het graag als lezers meer weten dan wij, doordat ze bijvoorbeeld in hun beroep feiten tegenkomen die journalistiek interessant zijn.

Wij ontvangen dit soort informatie nu al geregeld van lezers, via de mailadressen van de verschillende deelredacties. Zo kwam deze week via binnenland@nrc.nl de vraag binnen of we een artikel kunnen maken over vuurwerkoverlast in de periode november tot en met Oudejaarsdag en de bestrijding daarvan.

De lezer schreef: „Verleden jaar heeft een aantal leden van de Tweede Kamer aangekondigd dat zij daar iets aan zouden doen. ChristenUnie had plannen, maar volgens mij hebben we daar niets meer van gehoord. En helaas, het is nu november en hier in Arnhem verandert het langzaam aan weer in het decor van een burgeroorlog. Nou ja, het knalt er in ieder geval weer lustig op los.” Vooral dat ooggetuige-element van deze tip is voor ons relevant.

Meer algemene suggesties voor verhalen (reken eens na hoeveel autochtonen de samenleving kosten) maken minder kans om te worden opgevolgd dan feitelijke, deskundige tips. We hebben nu eenmaal de pretentie dat wij iedere dag de selectie maken van het meest relevante nieuws, op basis van onze eigen journalistieke afwegingen.

Behalve via de deelredacties kunt u feitelijke en journalistiek relevante tips vanaf heden ook sturen naar tips@nrc.nl. Het adres lezerschrijft@nrc.nl blijft open voor journalistiek-ethische kwesties die lezers onder de aandacht willen brengen.

Dan de suggestie van deze lezer, die eerder in de algemene categorie valt: over de invoering van de ov-chipkaart hebben we veel geschreven, vooral over de voorbereidingen en de invoering bij de metro in Rotterdam en Amsterdam. Maar we zijn er niet over uitgeschreven. Op de invoering ervan bij de spoorwegen zullen we beslist nog ingaan.

Tips voor verhalen: tips@nrc.nl