De clou van de kosmos 4

Wetenschapsbijlage 7 november

P. Snows beroemde lezing The Two Cultures’ uit 1959 wordt steevast ten tonele gevoerd als dé discussie over de diepe kloof tussen alfa’s en bèta’s, zo ook door prof. Sander Bais. Volgens Snow zelf is dit echter een te enge interpretatie van wat hij eigenlijk wilde zeggen. In een naschrift drie jaar later (The Two Cultures: a Second Look’) schrijft hij over de kloof tussen het Westen en de Derde Wereld : ‘Here, in fact, was what I intended to be the centre of the whole argument. Before I wrote the [1959 Rede] lecture I thought of calling it ‘The Rich and the Poor’, and I rather wish that I hadn’t changed my mind’. Deze zienswijze wordt bevestigd door latere uitspraken van Snow. In 1968 benadrukte hij dat zijn idee van twee culturen bedoeld was geweest als bijdrage om oorlog, hongersnood en overbevolking tegen te gaan. De twee culturen moeten dan ook in de context van Europa, eind jaren ’50 begrepen worden; ze werden gevormd door wetenschappers, mensen die technologische vooruitgang begrepen en omarmden enerzijds en ‘intellectuelen’ waarvoor dat niet gold, anderzijds. Snow zag de onwil van de laatste groep om de moderniteit te accepteren als obstakel om de armoede de wereld uit te helpen.

M. Holman

Per e-mail

    • M. Holman Per E-Mail