Miljoenen aan bonussen bij woningcorporaties

Woningcorporaties hebben hun bestuurders vorig jaar ruim 2,2 miljoen euro aan bonussen betaald. De betalingen zijn gedaan in een jaar dat 166 van de ruim 400 corporaties samen zo’n 2 miljard euro verlies hebben geleden, zo blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld.

De verliezen vloeien volgens jaarverslagen van individuele corporaties onder meer voort uit waardedalingen van het vastgoed doordat de schatting van de toekomstige huurinkomsten lager uitvalt. Het kabinet beperkt de huren al enkele jaren tot de inflatie. Die is laag. Ook afboekingen op prestigeprojecten en frauduleuze praktijken die weer leiden tot afboekingen op vastgoed hebben aan de verliezen bijgedragen.

De cijfers over de uitbetaalde bonussen staan in de vertrouwelijke bijlages over de beloning van corporatiebestuurders die minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) afgelopen week aan de Tweede Kamer beschikbaar heeft gesteld.

In zijn begeleidende brief meldt Van der Laan dat corporatiebestuurders vorig jaar gemiddeld 7 procent meer zijn gaan verdienen. De CAO-lonen in de sector stegen bijna 3 procent.

De hoogste bonus (69.000 euro) ging naar Frank Bijdendijk van corporatie Stadgenoot (Amsterdam). Op nummer twee en drie staan twee voormalige bestuurders van Rochdale (Amsterdam) voor respectievelijk 54.000 en 51.000 euro. Rochdale is van plan deze bonussen terug te eisen omdat zij onrechtmatig waren.

Rochdale staat bovenaan op het lijstje met gouden handdrukken van 766.000 euro voor een voormalige bestuurder. Nummer twee is DeltaWonen (Zwolle) met 706.000 euro voor ex-bestuurder Gurbe Helbig, terwijl Portaal (landelijk werkzaam) op nummer drie staat met 700.000 euro. Deze gouden handdruk heeft de rechter vastgesteld na een conflict in 2005 met voormalig bestuursvoorzitter Anton van Usen.

Het kabinet wil de normering van de beloning van corporatiedirecteuren verscherpen. De corporatievereniging Aedes en de vereniging van toezichthouders bij corporaties hebben onlangs toegezegd de honorering van bestuurders voortvarend aan te pakken. Zij willen echter ontkomen aan de toekomstige strenge overheidsnorm en pleiten voor een eigen beloningscode binnen de branche.

De grootste verliezer bij de corporaties in 2008 is ouderenhuisvester SGBB in Hoofddorp met ongeveer 300 miljoen euro. Grote woningcorporaties zoals Stadgenoot, Com.Wonen (Rotterdam), Woonbron (Rotterdam) en Servatius (Maastricht) leden volgens de lijst van de NOS vorig jaar verliezen van vele tientallen miljoenen euro.

Naast de verliezen kampen de corporaties ook met een tegenvallende stroom van inkomsten bij de verkoop van bestaande woningen aan huurders en andere belangstellenden. Deze inkomstenstroom is cruciaal om de beloofde investeringen in nieuwbouw en leefbaarheid in wijken en buurten alsmede de onlangs ingevoerde, maar controversiële winstbelasting te financieren.