Kort nieuws Economie

Donner: regelingen gehandicapten samenvoegen

Den Haag, 27 nov. - Het is beter en goedkoper om hulp aan gehandicapten op het gebied van scholing, werk en zorg samen te voegen. Dat stelde minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren tijdens een bijeenkomst van de Haagse afdeling van zijn partij. Volgens Donner worden nu mensen geconfronteerd „met verschillende regelingen vanuit verschillende invalshoeken”. Op dat probleem zegt hij nu te stuiten bij hervorming van de Wajong-regeling voor mensen die van jongs af aan een lichamelijke en of geestelijke beperking hebben. (ANP)

Hoge Raad beperkt ontslagvergoeding

Den Haag, 27 nov. - Een vergoeding die de werkgever aan een werknemer moet betalen bij ‘kennelijk onredelijk ontslag’ kan niet op basis van de algemene kantonrechtersformule. Zo’n procedure heeft een ander karakter dan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarin de werknemer een schadevergoeding naar billijkheid krijgt op basis van de kantonrechtersformule. Een berekening die uitgaat van het aantal gewerkte jaren en de leeftijd van de werknemer. Dat heeft de Hoge Raad vandaga bepaald. De hoogste rechter vernietigde daarmee een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. (ANP)

Overnamebod op DIM Vastgoed

Rotterdam, 27 nov. - DIM Vastgoed wordt mogelijk overgenomen. Het bedrijf heeft van Southeast US Holdings een openbaar bod gekregen op alle uitstaande aandelen. Daarom schort het vastgoedbedrijf de eerder aangekondigde claimemissie tot nader order op, zo maakte DIM Vastgoed vandaag bekend. Southeast US Holdings, een dochtervennootschap van Equity One, biedt 6,16 dollar per aandeel, onder voorwaarde van een aanmeldingspercentage van minimaal 95 procent. Equity One heeft reeds 75 procent van de aandelen van DIM Vastgoed in handen. (ANP)

NMa-boetes voor netbeheerders

Den Haag, 27 nov. - De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de regionale netbeheerders Westland en Delta boetes opgelegd. Volgens de NMa hadden de bedrijven niet alle wettelijke procedures op orde om de risico’s ten aanzien van kwaliteit en capaciteit van hun elektriciteits- en gasnetwerken voldoende te beheersen. Westland krijgt boetes van in totaal 388.000 euro en Delta Netwerkbedrijf van 338.000 euro. Uit onderzoek van de mededingingstoezichthouder bleek dat bij beide bedrijven de methode van risicoanalyse niet voldeed aan de eisen die de wet daaraan stelt. (ANP)