Kan de burgemeester de onderwereld aan?

casarossoHoe voorkom je dat bepaalde branches worden overgenomen door de georganiseerde misdaad? Volgens de ene jurist, hier in het Nederlands Dagblad is de wet Bibob, die het mogelijk maakt om integriteit van ondernemers te toetsen, een gedrocht. Volgens de andere jurist tevens CDA-Kamerlid, heeft de overheid hiermee juist een ‘stuk naïviteit afgeschud’.

Bibob
staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet maakt het voor lokale overheden mogelijk om ondernemers die een vergunning vragen te screenen door inzage in de vertrouwelijke registers van politie en justitie. Lees hier een evaluatie van het adviesbureau Berenschot uit 2007 die positief uitviel.

De toepassing van de wet leidde de afgelopen jaren met grote regelmaat tot procedures bij de bestuursrechter. En daarbij trok de overheid regelmatig aan het kortste eind. Een terugkerend probleem is het functioneren van het Landelijk Bureau Bibob. Lees hier de kritiek van Fort Advocaten.

Maar ook rechters hebben forse kritiek op het LBB blijkens de volgende uitspraken. De Raad van State veegde in 2008 de vloer aan met een vergunningsweigering door de gemeente Groningen. De rechtbank van Haarlem vond het al niet beter bij een vergunningsaanvraag in Zandvoort. En onlangs veegde de rechtbank in Alkmaar de vloer aan met een besluit om de grootste bordeelexploitant op de Achterdam een vergunning te weigeren. Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar zei deze week dat hij er ‘blind op wil kunnen vertrouwen’ dat de adviezen van het bureau voldoende betrouwbaar zijn. Hij vindt dat de rechter zulke strenge eisen stelt dat de wet nu is uitgehold.

Uit cijfers van de gemeente Amsterdam kan worden afgeleid dat Bruinooge een punt heeft. In meer dan vijftig procent van de gevallen waarin het LBB negatief adviseerde over een vergunningsaanvraag, kende de gemeente Amsterdam uiteindelijk toch een vergunning toe.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben nu reparatiewetgeving in de pen. Zij willen burgemeesters meer bevoegdheden geven. Volgens de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge gaat de overheid daarmee voorbij aan de kern van het probleem: het niet goed functioneren van het Landelijk Bureau Bibob.

Wat vindt u:  Moet de burgemeester zelf inzage krijgen in de vertrouwelijke registers, zoals het kabinet voorstelt? Of moet het Landelijk Bureau Bibob zijn werk beter gaan doen, zodat de burgemeesters daarop bij de rechter kunnen vertrouwen?

Auteurs: Jos Verlaan en Jan Meeus

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.


    • een onzer redacteuren