Fijn dat ministers van Staat mijn beleid steunen

Het artikel waarin beweerd wordt dat ik als minister van Buitenlandse Zaken geen rol zou willen spelen als atoomgids is misleidend (NRC Handelsblad, 26 november). Als de redacteur de moeite had genomen mij te vragen wat ik van de oproep van de vier ministers van Staat over kernontwapening vind – of als hij zelfs maar de moeite had genomen om naar de reactie van Buitenlandse Zaken op hun opinieartikel op de website van zijn eigen krant te kijken – had hij geweten dat ik blij ben dat zij zich achter mijn beleid hebben geschaard.

Als de redacteur de moeite had genomen op te zoeken wat ik eerder over kernontwapening heb gezegd, had hij een toespraak gevonden uit maart 2008 voor de Atlantische Commissie waarin ik oproep alle kernwapens de wereld uit te helpen, een toespraak die overeenkomt met de oproep van de vier ministers van Staat.

Juist nu heeft de internationale gemeenschap ook werkelijk een kans om het aantal kernwapens zeer fors terug te brengen. Rusland en de VS onderhandelen over de vermindering van hun kernwapenarsenalen. In Praag heeft president Obama dit voorjaar gezegd dat hij het de morele verantwoordelijkheid vindt van de VS om de leiding te nemen bij de nucleaire ontwapening. Korte tijd later sloot de Russische president Medvedev zich daar tijdens zijn bezoek aan Amsterdam bij aan.

De beide leiders hebben A gezegd, Nederland en de andere bondgenoten moeten er gezamenlijk voor zorgen dat ze ook B kunnen zeggen. Daarom heb ik in juni in Washington gesproken met vooraanstaande Amerikaanse nucleaire experts, en in september in New York met de ‘veteranen van het Amerikaanse veiligheidsbeleid’ Nunn en Kissinger. Het is duidelijk, ook aan de VS, dat het wenselijk is de in Europa aanwezige Amerikaanse kernwapens te betrekken in de onderhandelingen met Rusland.

Ik vind het wel noodzakelijk dat kernwapens niet alléén uit NAVO-landen, maar overal worden verwijderd. Eenzijdige ontwapening levert geen kernwapenvrije wereld op. Maar ook dat is een standpunt dat alle vier de ministers van Staat huldigden toen zij zelf regeringsverantwoordelijkheid droegen.

Zoals ook de vier ministers van Staat willen, zal ik mijn rol als makelaar bij de kernontwapening met kracht blijven spelen. Binnen de NAVO nemen we daartoe, samen met Duitsland, het voortouw bij de discussies over het nieuwe strategische concept.

Maxime Verhagen

Minister van Buitenlandse Zaken

    • Maxime Verhagen Minister van Buitenlandse Zaken