Energierekening wordt hoger door heffing

Bedrijven en burgers gaan meer voor stroom en gas betalen om de investeringen in duurzame energie te kunnen bekostigen. Daardoor zal de energierekening voor particuliere huishoudens vanaf 2012 met „maximaal een paar tientjes” stijgen.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken in een toelichting op een brief die minister Maria van der Hoeven gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Tijdens de presentatie van de aanvullende crisismaatregelen door het kabinet in maart had zij al aangekondigd, dat een „schone en zuinige energie” deels gefinancierd moet worden uit een opslag op het elektriciteitstarief. Alleen op die manier is voldoende geld aanwezig om de ambitie van 20 procent duurzame energie in 2020 te kunnen realiseren, aldus Van der Hoeven.

De minister wil een zogenaamde SDE-heffing invoeren, genoemd naar de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze regeling is het belangrijkste instrument van het kabinet voor investeringen in duurzame energie (wind, zon, biomassa, waterkracht). Tot 2012 heeft de minister nog bijna 900 miljoen euro beschikbaar om de investeringen in duurzame energie te kunnen doen. Vanaf 2012 zal een volgend kabinet extra moeten investeren om de doelstellingen te kunnen halen. Daardoor zullen de kosten oplopen. De SDE-heffing kan zowel op de elektriciteitsprijs als de gasprijs komen.

Aangezien Nederland pas laat is begonnen met ‘groene’ investeringen is het aandeel duurzame energie met 3,4 procent nog laag. Duitsland investeert al sinds 2000 grootscheeps in duurzame energie zodat het groene aandeel in de energievoorziening vorig jaar tot 14 procent was gestegen.

De PvdA is blij met de koers van het kabinet, omdat het de afhankelijkheid van de toch al schaarsere olie vermindert. De VVD daarentegen protesteert tegen de lastenverzwaring die de heffing voor burgers en bedrijven met zich meebrengt. Er moet volgens de partij wel in duurzame energie worden geïnvesteerd, maar de VVD rekent daar in tegenstelling tot het kabinet ook kernenergie toe. Natuur en Milieu en Milieudefensie zijn positief over de SDE-heffing. Door gebruik van zuinige apparaten kunnen mensen hun energierekening volgens deze organisaties omlaag brengen.