Ecorys is onafhankelijk

De Twentse econoom Van der Burg stelt dat het onderzoek van Ecorys naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige luchthaven Twente een te rooskleurig beeld schetst voor de herstart van de luchthaven (Opiniepagina, 26 november). Van der Burg slaat helaas de plank mis. De Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM) heeft diverse onderzoeken laten uitvoeren om inzicht te krijgen hoe de voormalige luchthaven het beste kan worden ingericht. Hierbij is onder meer gekeken naar de waarde van de ontwikkeling voor de welvaart in de regio met behulp van een kosten-batenanalyse (KBA), het hiertoe geëigende instrument. Ecorys heeft deze maatschappelijke KBA uitgevoerd voor twee mogelijke inrichtingen: een doorstart van de luchthaven of een zorginstelling. Op basis van dit onderzoek, dat anders dan Van der Burg suggereert volledig openbaar is, blijkt dat beide varianten renderen: de regio Twente wordt er beter van. De luchthaven rendeert omdat het werkgelegenheid en reistijdwinst oplevert. De welvaartseffecten staan los van de bedrijfsresultaten. Die worden bepaald met behulp van business cases. De business cases voor beide varianten zijn door VTM uitgevoerd en niet door Ecorys. Als zou blijken dat er geen business case is, verandert dat uiteraard de uitkomsten van de maatschappelijke effecten. Voor beide varianten geldt: zonder klanten geen werkgelegenheid.

Ecorys is al jaren marktleider op het gebied van KBA’s. De leidraad KBA, waar alle partijen in Nederland aan gehouden zijn, is door Ecorys samen met het Centraal Planbureau ontwikkeld. Onze onafhankelijkheid is onomstreden. Als Van der Burg onze opdrachtgever was geweest, zouden onze uitkomsten niet anders zijn geweest. In plaats van onze integriteit in twijfel te trekken ware het beter geweest als Van der Burg steekhoudende argumenten had genoemd waarom onze KBA niet zou kloppen, want dat houdt de discussie zuiver.

Walter Hulsker, Marten van den Bossche

Resp. partner en algemeen directeur Ecorys Nederland

    • Walter Hulsker
    • Algemeen Directeur Ecorys Nederland
    • Marten van den Bossche Resp. Partner