Economie kort

Herverzekerde pensioenen minder safe dan gedacht

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Pensioenfondsen die hun aanspraken hebben herverzekerd, kunnen bij een faillissement van de verzekeraar achter het net vissen. Volgens een Europese wet zouden zij achter in de rij van schuldeisers staan. Hierdoor lopen gepensioneerden het risico dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Ruim een derde van de 650 pensioenfondsen heeft de aanspraken herverzekerd. Het gaat om tientallen miljarden. Een speciale werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken, waarbij De Nederlandsche Bank, de koepel van verzekeraars, de ondernemingspensioenfondsen en het ministerie van Financiën betrokken zijn, heeft bij de Europese Commissie opheldering gevraagd over de interpretatie van de zogeheten Herverzekeringsrichtlijn. „Het is urgent dat deze onduidelijkheid wordt opgelost en dat kan alleen door wetgeving”, zegt Peter Gortzak, vicevoorzitter van vakcentrale FNV. Hij is tevens onderhandelaar over pensioenen in de Stichting van de Arbeid. Volgens hem heeft niemand hierbij stilgestaan.

Mininova verwijdert de torrentlinks

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De Nederlandse site Mininova, een van de populairste adressen voor links naar gekopieerde films en video’s, is gestopt met het aanbieden van mogelijk illegale bestanden. Op mininova.org zijn vanaf nu alleen maar links naar legale media te vinden. Mininova indexeert torrentbestanden, een techniek waarmee internetters grote bestanden met elkaar uitwisselen. Daarbij zitten veel illegale kopieën van recente films en cd’s. De site, opgericht door Utrechtse studenten, is geen open platform meer voor torrentbestanden dankzij een uitspraak die de rechter drie maanden deed naar aanleiding van een klacht van Stichting Brein. Die organisatie bestrijdt internetpiraterij. De rechter vindt dat Mininova - tot voor kort goed voor maandelijks 47 miljoen bezoekers - actief moet filteren om te voorkomen dat gebruikers bestanden met elkaar delen die de copyrights van de entertainmentindustrie in gevaar brengen.