De Dag van bijna alle Beleggers

Enig gevoel voor ironie kan Jan Maarten Slagter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), niet worden ontzegd. Hij had vanmorgen op de jaarlijkse ‘Dag van de Belegger’ van de VEB goed nieuws voor zijn toehoorders in de Amsterdamse RAI. De VEB had op alle fronten gelijk gekregen van de Hoge Raad in de zaak van VEB tegen World Online, ABN Amro en Goldman Sachs. Terwijl het gejoel en applaus opsteeg uit de kelen van honderden aanwezige beleggers, stak Slagter zijn beide duimen de lucht in. De ultieme vernedering voor Nina Brink, oprichtster van World Online (WOL), die bij haar beursgang in maart 2000 wereldfaam verwierf met haar ‘thumbs up’.

De Hoge Raad maakte vanmorgen een definitief einde aan een juridische strijd die acht jaar heeft geduurd. In het kort komt het er op neer dat zowel WOL als de beide banken misleidend hebben gehandeld bij de beursgang van WOL. Het prospectus was misleidend over onder meer het cv van Brink en er stond niet in dat Brink ver voor de beursgang haar aandelen voor ruim zes dollar van de hand had gedaan. ABN ging over de schreef door op de dag van de beursgang zoveel aandelen te kopen dat de koers explodeerde van 43 euro naar 50,20 euro. ABN, Goldman en WOL gingen samen de fout in door een te rooskleurig beeld van Brinks aandelenbezit te schetsen en niet te corrigeren.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de weg nu open voor schadeclaims van beleggers. Uit berekeningen van de VEB blijkt dat die claim kan oplopen tot 2,3 miljard euro. De procedures daarover moeten nog gestart worden, maar met de uitspraak van de Raad is de kans op een succesvolle schadeclaim reëel.

Zo bezien kan 27 november 2009 dus met recht de Dag van de Belegger genoemd worden. Maar niet voor alle beleggers. De Britse minister van Financiën Alistair Darling krijgt wederom een tegenvaller te verwerken bij ‘zijn’ deel van ABN Amro, dat nu bij het door de staat gesteundeRoyal Bank of Scotland is ondergebracht. Hoe groot die tegenvaller wordt is onduidelijk, een verdeelsleutel tussen de drie betrokken partijen is er niet. Daar ging de Raad ook niet over, dat is een aparte juridische route.

Het is pijnlijk maar niet onredelijk om te veronderstellen dat een overheid als aandeelhouder een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het naleven van rechtelijke uitspraken. Voor zowel Darling als zijn collega Bos (tot de feitelijke splitsing van ABN nog officieel eigenaar) is deze uitspraak dé kans om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen, door in elk geval ruimhartig te zijn in het uitbetalen van van de schadeclaim.

Egbert Kalse

    • Egbert Kalse