Banken fout bij beursgang World Online

De banken ABN Amro en Goldman Sachs hebben misleidende informatie verstrekt tijdens de beursintroductie van World Online, in maart 2000. Dat heeft de Hoge Raad vanmorgen bepaald.

Dit opent volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) de weg naar een miljardenclaim.

Na een juridische procedure van acht jaar hebben gedupeerde beleggers in internetbedrijf World Online gelijk gekregen. De Hoge Raad verwerpt het beroep dat beide banken en World Online hadden aangetekend.

De beursintroductie van World Online vond plaats op het hoogtepunt van de internethausse, begin deze eeuw. ABN Amro en Goldman Sachs begeleidden de beursgang. Het aandeel van de internetaanbieder opende op ruim 50 euro, maar de koers halveerde in twee weken – om vervolgens in december 2000 onder de 10 euro te eindigen.

Achteraf bleek dat bestuursvoorzitter Nina Brink, tegenwoordig Nina Storms-Vleeschdrager, haar eigen aandelen in World Online al voor de beursintroductie had verkocht tegen een veel lagere prijs. Volgens de VEB hebben beleggers gezamenlijk een bedrag van 2,3 miljard euro verloren. In 2001 daagde de VEB daarom Brink en de banken voor de rechter. Er volgde een lange juridische strijd.

Het besluit van de Hoge Raad bevestigt dat in de World Online-prospectus misleidende informatie stond, onder meer over de vermeende successen van Nina Brink. Ook zou Brink vlak voor de beursgang „een verkeerde indruk gewekt hebben” over haar aandelenbezit in World Online. De banken hadden dit moeten corrigeren, vindt de rechter.

ABN Amro heeft volgens de Hoge Raad op de eerste beursdag een misleidende openingskoers bewerkstelligd. ABN Amro en Goldman Sachs hadden de ronkende persberichten moeten corrigeren die World Online rondstuurde, over allianties die in feite weinig voorstelden. Dat schiep een te rooskleurig beeld.

„Dit is de opmaat voor schadevergoeding voor de gedupeerde beleggers”, zegt de VEB in een reactie op het oordeel. Volgens de belangenvereniging bevestigt de uitspraak dat ondernemingen en banken een zorgplicht hebben ten aanzien van de beleggers.

Lux: pagina 13