Actietoneel

In zijn artikel over activisme (CS, 20 november) herinnert Kester Freriks aan de voorstelling Breken en bouwen van Toneelgroep Proloog (januari 1973) in het Mickery Theater. „Politie te paard moest eraan te pas komen om opstandige bezoekers in het gareel te houden”, schrijft Freriks. „De voorstelling spoorde daadwerkelijk aan tot protest tegen huizensloop.” Dat laatste is misschien waar, het eerste niet. Het was voor het eerst dat het Brabantse toneelgezelschap zich in de Randstad vertoonde, en de toeloop was zo groot dat veel mensen teleurgesteld moesten worden. Als er politie te paard aan te pas kwam, dan was dat uitsluitend om de rijen belangstellenden op de stoep te houden. Binnen werd snel tot een tweede voorstelling besloten. Maar voor het activisme in de buurten was de groep niet echt nodig.

    • Loek Zonneveld