Zorgen om herverzekerde pensioenen

Pensioenfondsen die hun aanspraken hebben herverzekerd, kunnen bij een faillissement van de verzekeraar achter het net vissen. Volgens een Europese wet zouden zij achter in de rij van schuldeisers staan.

Hierdoor lopen gepensioneerden het risico dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Ruim een derde van de 650 pensioenfondsen heeft de aanspraken herverzekerd. Het gaat om tientallen miljarden.

Een speciale werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken, waarbij De Nederlandsche Bank, de koepel van verzekeraars, de ondernemingspensioenfondsen en het ministerie van Financiën betrokken zijn, heeft bij de Europese Commissie opheldering gevraagd over de interpretatie van de zogeheten Herverzekeringsrichtlijn, die in Nederlandse wetgeving is omgezet en een jaar geleden in werking is getreden.

„Het is urgent dat deze onduidelijkheid wordt opgelost en dat kan alleen door wetgeving”, zegt Peter Gortzak, vicevoorzitter van vakcentrale FNV. Hij is tevens onderhandelaar over pensioenen in de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en vakbonden. Volgens hem heeft niemand hierbij stilgestaan.

„De pensioenen van deelnemers van deze pensioenfondsen mogen geen enkel risico lopen”, zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij heeft vandaag samen met partijgenoot en Kamerlid Elly Blanksma bij de ministers Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) en Wouter Bos (Financiën, PvdA) met spoed om opheldering gevraagd. Zij willen weten of wijziging van de Europese richtlijn noodzakelijk is.

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich „geen zorgen”. „Er zijn diverse juridische lezingen van de wet ,en daarom zijn we in gesprek met het ministerie”, zegt een woordvoerder van het verbond. Volgens hem worden er „beren op de weg” gezien die er niet zijn. „Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als pensioenfondsen met herverzekerde contracten bij een faillissement achteraan moeten sluiten. Wij gaan er niet van uit dat de Europese wetgeving daarop koerst.”

„Pas als er antwoord is uit Brussel op onze vragen, kunnen we naar een oplossing kijken”, zegt directeur Frans Prins van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Ook Prins is betrokken bij de werkgroep van Sociale Zaken die al zeven maanden op de kwestie studeert.

Volgens pensioenjurist Eric Bergamin is er voldoende aanleiding voor een wijziging van de wet. „Het is nu niet goed geregeld. Pensioenen moeten zo veilig mogelijk zijn”, aldus Bergamin.

Minister Donner heeft het voornemen om voor 1 januari een „beleidsvisie” op de herverzekerde fondsen te hebben gevormd.

    • Michèle de Waard