Weinig zicht op effect reïntegratie

Er is te weinig zicht op de effecten van reïntegratieprojecten. Dit stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag in de Factsheet Reïntegratie .

Gemeenten en uitkeringsinstantie UWV besteden jaarlijks 2 miljard euro aan projecten om werklozen en arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen, maar waar dat geld blijft en of het werkt, is niet altijd helder. Met name de reïntegratieprojecten bij gemeenten – die met 1,6 miljard per jaar het grootste deel van het budget krijgen, roepen veel vragen op. „Wij hebben met dit onderzoek voor het eerst in kaart gebracht hoe effectief die 2 miljard besteed wordt, maar veel informatie is bij de gemeenten en het UWV niet bekend”, zegt een woordvoerder. Het ministerie van Sociale Zaken, dat de miljarden verdeelt over gemeenten en UWV, heeft weliswaar een aantal ‘financiële prikkels’ voor de gemeenten ingebouwd, maar bemoeit zich verder niet met de uitvoering.

Het reïntegratiebeleid is al jaren onderwerp van discussie in de politiek. De Tweede Kamer stelde twee jaar geleden een norm vast waarbij gemeenten en UWV voortaan minimaal 60 procent van de langdurig werklozen aan een baan zouden moeten helpen. Die norm is grotendeels gehaald, volgens de Raad voor Werk en Inkomen, maar slechts een klein deel van de 60 procent blijft ook aan het werk. Van de bijstandsgerechtigden staat driekwart binnen zes maanden weer aan het loket. Volgende week praat de Tweede Kamer weer over de besteding van de reïntegratiemiljarden.