VS en China maken inzet voor klimaattop bekend

De Verenigde Staten en China hebben gisteren de onderhandelingen over een klimaatverdrag een nieuwe impuls gegeven. De VS zullen de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 verminderen met 17 procent ten opzichte van 2005. China wil efficiënter met energie omgaan, om de uitstoot van broeikasgassen per eenheid van het bruto binnenlands product met 40 tot 45 procent terug te dringen ten opzichte van 2005. Onderhandelaars zijn blij dat beide landen eindelijk met getallen zijn gekomen. Maar er is ook teleurstelling over hun bod.

De Amerikanen gebruiken bij hun reductiedoelstellingen 2005 als ijkjaar. In het huidige klimaatverdrag, het Kyoto-protocol, wordt 1990 als basisjaar gebruikt. In vergelijking met 1990 blijft de Amerikaanse reductie beperkt tot minder dan 4 procent. Europa wil minimaal 20 procent onder het niveau van 1990 uitkomen.

Obama heeft weinig speelruimte, zolang het Congres nog over een klimaatwet debatteert. Zijn huidige bod blijft binnen de marges van die wet. Met grotere toezeggingen zou een internationaal akkoord waarschijnlijk nooit door de Senaat worden geratificeerd.

Volgens het Witte Huis is klimaat voor Obama nog steeds een belangrijk onderwerp. Niet voor niets bezoekt de president volgende maand de klimaatconferentie in Kopenhagen. Wel doet hij dat in de eerste week; andere regeringsleiders – inmiddels meer dan zeventig – komen aan het einde van de tweede week, als er naar verwachting een akkoord ligt.

Ook de Chinese premier Wen Jiabao gaat naar Kopenhagen. China hoeft als ontwikkelingsland geen grote verplichtingen op zich te nemen. De Chinese regering noemt de forse verhoging van de energie-efficiency dan ook een „vrijwillige actie”. De maatregelen worden deels tenietgedaan door de economische groei in China.

Op weg naar een klimaatverdrag: nrc.nl/kopenhagen