Verhagen wil geen rol als atoomgids

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) voelt niets voor eenzijdige stappen van Nederland om het aantal in andere landen opgeslagen Amerikaanse kernwapens te verminderen. Hij zei dit gisteren in de Tweede Kamer.

Hiermee nam Verhagen indirect afstap van de oproep van vier Nederlandse Ministers van Staat in deze krant. Die vinden dat Nederland een „actieve rol” moet spelen in het debat over de nieuwe strategie van de NAVO op dit punt. Dit moet leiden „tot beëindiging van nucleaire taken en de aanwezigheid van Amerikaanse nucleaire wapens op het grondgebied van niet-kernwapenstaten”, aldus de oud-ministers Lubbers (CDA), Van der Stoel (PvdA), Korthals Altes (VVD) en Van Mierlo (D66).

Verhagen heeft zelf herhaaldelijk gezegd voor een kernwapenvrije wereld te zijn. Maar het voortouw moet hierbij worden genomen door Rusland en de Verenigde Staten, de twee grote kernmachten. Verhagen vindt niet dat westerse landen op het moment dat de onderhandelingen tussen deze twee landen nog lopen tot eenzijdige stappen moeten overgaan. Dit zou slechts „contraproductief” werken.

Eerder kreeg het Tweede Kamerlid Van Dam (PvdA) geen meerderheid voor een motie waarin om terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa werd gevraagd. Volgens hem kwam de oproep van de Ministers van Staat op hetzelfde neer als zijn motie. Hij constateerde dan ook dat Verhagen het niet eens was met de Ministers van Staat.

Artikel van Ministers van Staat op nrc.nl/opinie