Tuchtklacht notarissen

Acht notarissen moeten zich voor de tuchtrechter verantwoorden, omdat ze zogeheten ‘derdengelden’ – bij de notaris geparkeerd geld van cliënten – hebben uitgegeven aan andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn. „Dat is een doodzonde”, zegt Erna Kortlang, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB).

Het Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder op het notariaat, heeft tegen de acht een tuchtklacht ingediend. De KNB vindt dat iedere notaris die aan de derdengelden komt, uit het ambt gezet moet worden. Die sanctie kan de tuchtrechter opleggen.

Een deel van de achthonderd Nederlandse notariskantoren kwam het afgelopen jaar in financiële problemen door het teruglopen van het aantal transacties. Het aantal notariskantoren dat onder verscherpt financieel toezicht staat, stond tegen het einde van het derde kwartaal op 34.

In het tweede kwartaal onderzocht de KNB onregelmatigheden bij achttien kantoren. In acht gevallen leidde dat tot een tuchtklacht. In het derde kwartaal werden bij veertien kantoren onregelmatigheden in de boeken gevonden. In zes gevallen ging het om fouten in de administratie. Wat er bij de overige acht aan de hand is, wordt nog onderzocht.