PvdA: geef werknemers langer recht op WW

Werknemers die onder de verscherpte regeling vallen voor deeltijd-WW, moeten hun WW-rechten behouden. Anders dreigen ze snel in de bijstand te komen als ze na het einde van de deeltijd-WW alsnog worden ontslagen.

De PvdA-fractie drong er gisteren in een debat over deeltijd-WW in de Tweede Kamer bij minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) op aan de rechten voor werknemers in deeltijd-WW volledig te herstellen. „Het kan niet zo zijn dat werkgevers onder de verscherpte regeling niet gestraft worden en werknemers wel”, zei PvdA-Kamerlid Roos Vermeij.

Minister Donner heeft de omstreden ontslagboete voor werkgevers bij de tweede, verscherpte regeling, die sinds de zomer functioneert, laten vallen. Nu de omstreden boeteclausule is vervallen, is het voor werkgevers gemakkelijker geworden om van personeel af te komen. Gevreesd wordt dat veel werknemers, die momenteel in deeltijd-WW werken, alsnog worden ontslagen zodra de regeling is gestopt.

Donner zei tijdens het debat te willen onderzoeken of er werknemers zijn ontslagen na beëindiging van de deeltijd-WW.

Sinds de regeling in maart van dit jaar werd ingevoerd hebben 2.300 bedrijven een beroep op de regeling gedaan. Omdat er een run van aanvragen was en het geld voor de regeling snel dreigde op te raken, besloot Donner in juni de regeling strenger te maken. Sinds juli is het aantal aanvragen aanzienlijk minder: 1.500 bedrijven maken gebruik van de nieuwe regeling. In totaal werken 35.000 werknemers in deeltijd-WW.

Donner wil de regeling, die formeel eind van het jaar ophoudt, in december evalueren. In Duitsland, waar ruim 1,4 miljoen werknemers in deeltijd-WW werken, wordt de regeling met 1,5 jaar verlengd omdat rekening wordt gehouden met nog zeker één moeilijk economisch jaar.