Man slaat door bij verlies van zijn favoriete sportclub

Huiselijk geweld van mannen tegen vrouwen komt vaker voor direct na het verlies van de favoriete sportclub van de man. Vooral als het verlies onverwacht is, raken mannen eerder hun controle kwijt. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse economen David Card en Gordon Dahl , voorgepubliceerd bij het National Bureau of Economic Research.

Het onderzoek laat zien dat partnermishandeling niet alleen een gewoonte kan zijn binnen een relatie. Huiselijk geweld kan ook het resultaat zijn van plotselinge, heftige emoties over onverwachte tegenslagen buitenshuis, waardoor conflicten sneller leiden tot een handgemeen. Het geweld heeft dan geen structureel, maar een incidenteel karakter. Dat blijkt ook uit het feit dat een onverwachte winst van het favoriete sportteam niet leidt tot een afname in huiselijk geweld.

De economen relateerden gegevens over meldingen van huiselijk geweld aan de wedstrijduitslagen van zes clubs in het American football (een variant van rugby). De populariteit van deze sport in de Verenigde Staten is vergelijkbaar met die van voetbal in Europa. Verwachtingen over uitslagen leidden de onderzoekers af uit gegevens van wedkantoren. Bij een onverwacht verlies steeg het aantal meldingen van huiselijk geweld in de thuisstad van de sportclub met bijna 10 procent. De grootte van dit effect is vergelijkbaar met het effect van een bijzonder warme dag: dan neemt het aantal meldingen van huiselijk geweld ook toe.

In Nederland registreerde de politie vorig jaar 63.841 gevallen van huiselijk geweld, 3,9 incidenten per 1.000 inwoners. Een lichte daling ten opzichte van 2007, zo maakte onderzoeksbureau Beke gisteren bekend, en de eerste daling sinds 2004. De meeste slachtoffers zijn vrouwen (77 procent), meestal (ex-)partners (70 procent). Fysiek geweld leidt in 66,6 procent van de gevallen tot aangifte.

    • Ben Vollaard