Haal meer uit het leven met je hand op de knip

Door het najagen van steeds meer geld en luxe raken je ware verlangens uit het zicht.

Met het juiste financiële beleid kan je je dromen realiseren, zegt Life Planning.

We hebben ze eigenlijk allemaal: van die levensdromen die doorgaans een sluimerend bestaan leiden en af en toe naar de oppervlakte komen. Een half jaar vrij nemen om door Azië te fietsen. Een dag in de week vrijwilligerswerk doen bij de daklozenopvang. Eindelijk dat boek schrijven waar je al zo lang mee rondloopt. Van baan veranderen. Meestal duurt het inzicht maar kort en duwen we onze dromen weer terug de diepte in. Geen geld, geen tijd. Het is niet realistisch, want de schoorsteen moet roken. En het salaris van de huidige baan compenseert ons gebrek aan arbeidsvreugde. Dus blijven we ronddraaien in vertrouwde, maar ook beknottende cirkels.

„Geld is vaak een obstakel om dingen niet te doen”, zegt coach Gabri Verbeek. „Maar het zou juist een middel moeten zijn om je dromen te verwezenlijken.” Verbeek heeft zich gespecialiseerd in ‘Life Planning’, een filosofische methode van de Amerikaanse financiële adviseur George Kinder. Volgens hem kan iedereen met de juiste financiële planning de vervulling van zijn dromen concretiseren. Kinder schreef er het boek The seven stages of money maturity over, onlangs in het Nederlands verschenen als Life Planning, de ontbrekende schakel tussen geld en gevoel. Centrale vraag in het boek is hoe je geld gebruikt om een rijker en zinvoller leven te leiden.

Allereerst gaat het erom je verlangens te benoemen met drie vragen:

1. Wat zou je doen als je al het geld van de wereld zou hebben? Laat daarbij je fantasie de vrije loop.

2. Stel, je hebt nog maar vijf tot tien jaar te leven, wat ga je doen in de resterende tijd?

3. Stel, je hebt nog maar 24 uur te leven. Hoe kijk je dan op je leven terug? Wat heb je gemist, waar ben je niet aan toegekomen?

Door de blik op de toekomst te vernauwen, komen de echte levensdromen naar boven, is de gedachte. Verbeek: „We denken allemaal: later ga ik nog eens dit, of ooit wil ik nog eens dat. Als je dat definieert in een eindig scenario, komt ineens het besef: ja maar later, is dat er wel? Dat dwingt je na te denken over wat je überhaupt nog in je leven zou willen.”

Zodra de droom zichtbaar is, wordt er een plan opgesteld om hem stapsgewijs dichterbij te brengen. Door goed inzicht te krijgen in je financiële situatie is er veel mogelijk, volgens deze visie. Het boek van George Kinder staat vol succesverhalen van mensen die hun droom achterna gingen en er gelukkiger van werden. Het zijn prachtige verhalen. Maar wat als je een gezin te onderhouden hebt en het geld gewoon binnen moet komen? Zorgt de realiteit van alledag er juist niet voor dat we niet aan die mooie dromen toekomen?

Hierover zegt Verbeek: „Niet alles is mogelijk, maar de dromen die mensen over het algemeen koesteren, blijken weinig geld te kosten. Dat is het geheim. Iedereen droomt wel eens van een onbewoond eiland of een Ferrari, maar dat is alleen maar de buitenkant. Diep daaronder zit iets heel anders. Onze echte dromen hebben te maken met onze familie, relaties, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Mensen willen vaak gewoon meer tijd, zowel voor zichzelf als voor hun familie en vrienden. Hoeveel opa’s en oma’s rijden er niet met hun kleinkind op de fiets en zeggen: ik heb er nu veel tijd voor; ik wou dat ik die eerder had gehad. Mensen willen een zinvol bestaan.”

Tijd vertegenwoordigt geld. De vraag is dus hoe je geld vrijmaakt om tijd te verwerven. Door kritisch te kijken naar je uitgavenpatroon, zegt Verbeek. We geven veel geld uit aan dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, meent hij. „Onze kasten hangen vol kleren die amper gedragen worden. We winkelen massaal ons slechte gevoel van ons af. Maar als de droom zichtbaar wordt, verdwijnt automatisch de behoefte om nog langer geld aan onzin uit te geven. Dan leidt je geldstroom naar die droom.”

Gaat dat echt zo gemakkelijk en vlekkeloos? „Als mensen hun droom diep voelen, hoef ik ze bijna niet meer te vertellen waar ze geen geld meer aan hoeven uit te geven. Dat gaat dan als vanzelf”, zegt Verbeek.

Volgens George Kinder zijn veel van onze problemen te wijten aan onze moeizame relatie met geld. Geld wordt onderschat of overschat. Ofwel we vinden het slijk der aarde onbelangrijk, ofwel het is het hoogst nastrevenswaardige goed en de maatstaf voor alles. De eerste groep voelt zich vaak machteloos, de tweede groep mist waar het in het leven werkelijk om gaat. Pas als we geld op zijn werkelijke waarde kunnen schatten – als middel om zowel onze basisbehoeftes als onze levensdroom te vervullen – en er bewust en niet krampachtig mee leren omgaan, aldus Kinder, bewandelen we de weg van financiële volwassenheid.

Voor Gabri Verbeek betekende Life Planning een omkeer in zijn leven. Hij kwam er drie jaar geleden mee in aanraking en wilde er toen al iets mee doen, maar zijn dagelijkse werkzaamheden slokten hem te veel op. Toen zijn assurantiekantoor vorig jaar failliet ging, veranderden de zaken. Verbeek had het kantoor van de grond af opgebouwd, met twintig man personeel in dienst. De klap in het diepst van de kredietcrisis kwam hard aan. „Tweeëntwintig jaar werk was weg. Ik was gefrustreerd, woedend, teleurgesteld. Ik had het gevoel gefaald te hebben.”

Hij volgde een aantal trainingen bij George Kinder. Een openbaring, zegt hij. „Ik kwam erachter waarom ik toch wel failliet moest gaan. Mijn motivatie om het kantoor op te bouwen was puur financieel geweest, het had niets met mijn echte droom te maken. Onderhuids wilde ik altijd al werk doen met toegevoegde waarde. Ik had veel te weinig voor andere mensen betekend. Life Planning gaf mij inzicht in hoe ik dat kon verwezenlijken: door mijn kennis en kunde in dienst van anderen te stellen.”

Hij werd Life Planning-coach, de eerste in Nederland die zich richt op de consumentenmarkt. Nu helpt hij anderen om hun dromen te realiseren. Zijn financiële kennis komt hem daarbij goed van pas.

Als mensen hun standaard-opvattingen over geld durven bij te stellen, is er veel mogelijk, zegt Verbeek. „Dan blijkt dat je heel veel van je verlangens kunt waarmaken. Ik garandeer geen 100 procent score, dat zou hoogmoedig zijn. Maar waarom zou je genoegen nemen met 10 procent als 60 procent ook mogelijk is? Er valt veel meer te verwezenlijken dan de meeste mensen denken.”

George Kinder, ‘Life Planning – de ontbrekende schakel tussen geld en gevoel’, Uitgeverij Rozhanitsa, € 22,50.

George Kinder geeft vandaag in Kampen een workshop. Zie: www.inspiratieverzekerd.nl

    • Hidde Tangerman