Verlies ABN Amro loopt op

De verliezen voor ABN Amro Nederland zijn in het derde kwartaal verdrievoudigd. In de periode juli tot en met september 2009 boekte het Nederlandse deel van ABN Amro, dat sinds oktober vorig jaar in handen van de Staat is, een netto verlies van 32 miljoen euro. In het tweede kwartaal was dat 10 miljoen. In de eerste drie maanden van het jaar maakte de bank nog een winst van 87 miljoen euro.

Dat heeft ABN Amro vanochtend bekendgemaakt. Belangrijkste oorzaak van het verlies zijn nieuwe tegenvallers op de kredietmarkt voor bedrijven en consumenten. In het derde kwartaal heeft de bank daarvoor nog eens 242 miljoen euro moeten afboeken, wat het totaal aan afboekingen op leningen dit jaar op 838 miljoen euro brengt. De belastingdruk bedroeg in het derde kwartaal 11 miljoen euro, waar de bank in het tweede kwartaal een belastingvoordeel genoot van 33 miljoen.

Niettemin noemde financieel directeur David Cole de kwartaalcijfers vanochtend „stabiel” en „in lijn met onze verwachtingen”. Hij verklaarde dat de financiële crisis nu definitief is doorgebroken in de „bredere economie”, waarbij vooral de auto-industrie en transportsector zijn geraakt.

Het verlies van de ABN Amro Groep als geheel, waarin ook de onderdelen zijn opgenomen die nog overgaan naar RBS en Santander, bedroeg in het derde kwartaal ruim 1 miljard euro. Dat kwam nagenoeg geheel voor rekening van het deel van de bank dat door RBS is overgenomen.

Volgens bestuurder Cole zou de extra kapitaalinjectie die minister Bos van Financiën vorige week toezegde, van 4,4 miljard euro, voldoende moeten zijn. „Onder normale omstandigheden is het genoeg, maar ik kan voor de toekomst niets uitsluiten. Op dit moment denken we niet dat extra geld nodig is.” De nieuwe staatssteun, waarvoor de Tweede Kamer nog toestemming moet verlenen, is onder meer nodig om na de definitieve opsplitsing aan de wettelijk vereiste kapitaalbuffers te kunnen blijven voldoen.