Overname Springer door Informa zou kunnen slagen

De transactiemachine van Informa is op hol geslagen. Minder dan zes maanden na het binnenhalen van nieuw aandelenkapitaal, om de schulden die voortvloeiden uit eerdere overnames omlaag te brengen, is de Britse uitgever van academische en wetenschappelijke tijdschriften in gesprek over de overname van de met schulden overladen concurrent Springer Science and Business Media van private-equityfirma’s Candover en Cinven. Het inlijven van Springer zou zelfs voor een grijpgrage firma als Informa een grote deal zijn, die de winst en bedrijfswaarde bijna zou verdubbelen.

Anders dan bij de overname voor 500 miljoen pond door Informa van marktonderzoekbedrijf Datamonitor in 2007, zou deze transactie aantrekkelijke besparingen opleveren. Het vermoedelijke prijskaartje van 2,3 miljard dollar waardeert het aandelenkapitaal van Springer op 360 miljoen pond – de helft van wat de eigenaren zes maanden geleden wilden hebben van een private-equitygegadigde. Op een niveau van negen maal de huidige geschatte winst van Springer lijkt het ook goedkoop in vergelijking met historische waarderingen. Specialistische uitgevers zijn verkocht tegen meervouden die dichter bij vijftien maal de winst lagen.

Toch zou de aankoop van Springer het Britse bedrijf dwingen tot het uiterste. Na hun fusie zouden de twee uitgevers met een vreemd vermogen zitten van vijf maal de gezamenlijke winst over 2009 van zo’n 600 miljoen pond. Zelfs met synergievoordelen, die door de Zwitserse bank UBS worden gewaardeerd op zo’n 50 miljoen pond per jaar, zou Informa nog steeds zo’n 1,4 miljard pond aan aandelenkapitaal moeten binnenhalen – ofwel driekwart van zijn marktwaarde – om binnen de beoogde marges voor het vreemd vermogen te blijven en tegelijkertijd de deal te kunnen financieren.

Beleggers waren nauwelijks onder de indruk. Zij haalden gisterochtend slechts 6,5 procent, ofwel 135 miljoen pond, van de beurskoers van het concern af. Maar die beperkte koersval weerspiegelt waarschijnlijk ook een zekere mate van scepsis over de vraag of Informa de transactie wel kan veiligstellen. Er zwermen ook nog steeds private-equitygegadigden om Springer. Geen daarvan zou evenveel synergievoordelen kunnen boeken als Informa, maar ze zouden wel een snellere en veiligere financiering kunnen krijgen.

Om verder te kunnen gaan zou Informa zeker veel van de aandeelhouders vergen. Maar het bedrijf heeft zichzelf opgebouwd door concurrenten op te slokken, en de afgelopen jaren zijn er twee overnamepogingen afgeslagen - waaronder één van Springer zelf. Het zou kunnen dat Informa ook in dit geval zijn zin krijgt.

    • Una Galani