Linkse coalitie Nijmegen valt over belasting

De vijf wethouders van Nijmegen dienen hun ontslag in. Ze vinden een amendement over lastenverlaging dat de gemeenteraad gisteravond aannam „onaanvaardbaar”.

De raad wil de onroerendezaakbelasting in Nijmegen beperkt verhogen met 0,5 procent, en niet met 2,3 procent zoals het college van B en W wil.

Vanmorgen stuurde het college van PvdA, SP en Groenlinks een brief naar de raadsleden met het besluit op te stappen. Burgemeester Thom de Graaf (D66) gaat met de fractievoorzitters in gesprek om te bepalen hoe het verder moet tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

De PvdA-fractie diende het amendement in. Daarmee kwam de fractie lijnrecht te staan tegenover de eigen collegeleden. „De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid vinden dat gemeenten matig moeten zijn met lastenverzwaring. Wij volgen die lijn,” zegt PvdA-fractievoorzitter Rutger Zwart. „Wij zijn al de duurste stad van Nederland voor ondernemers.” De PvdA-fractie had 1,5 miljoen euro uit de financiële reserves willen halen.

SP en GroenLinks stellen dat de totale lasten voor de burgers in 2010 dalen. GroenLinks weigert uit de reserves te putten om de lastenverzwaring voor alleen huiseigenaren en bedrijven te beperken, aldus fractievoorzitter Vergunst. GroenLinks gebruikt deze financiële reserves liever voor ‘sociale opgaven’ als een goed minimabeleid. Vergunst zegt dat de coalitiepartners de afgelopen jaren al vaker tegemoet zijn gekomen aan de wensen van de PvdA voor lastenverlaging. „Zij willen meer, en het houdt een keer op. De grens is nu bereikt.”

SP-fractievoorzitter Van Hooft begrijpt de opstelling van de PvdA niet. „Het is bespottelijk. Over het geheel genomen gaan de lasten voor huiseigenaren en bedrijven juist naar beneden. Dat komt doordat de kosten voor het rioolrecht met 25 procent dalen.”

Van Hooft noemt het „niet logisch” dat een „succesvol” links college voortijdig sneuvelt. „Misschien dat het de PvdA goed uitkomt vanwege het onderzoeksrapport over het vertrek van schouwburgdirecteur Krielen dat binnenkort verschijnt. Daarmee komt mogelijk PvdA-wethouder en -lijsttrekker Hannie Kunst onder vuur te liggen”, verwacht hij. PvdA-fractievoorzitter Zwart doet dat af als „complete onzin”.