Correcties & aanvullingen

Pamflet oud-ministers

In het artikel Op naar een kernwapenvrije wereld van de oud-ministers Lubbers, Van der Stoel, Korthals Altes en Van Mierlo (Opiniepagina, 23 november) zijn door een misverstand de volgende zinnen weggevallen:

„Nu er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Verenigde Staten ernst willen maken met nucleaire ontwapening en de oorspronkelijke afschrikkingsdoelstelling niet meer geldt, moet worden voorkomen dat de Verenigde Staten en de andere betrokken NAVO-landen op elkaar gaan zitten wachten. Nederland behoort een actieve rol te spelen, opdat het bij de modernisering van het Strategisch Concept komt tot beëindiging van nucleaire taken en de aanwezigheid van Amerikaanse nucleaire wapens op het grondgebied van niet-kernwapenstaten.”